Speelstraten

Wil jij tijdelijk een autoluwe straat om naar hartenlust te kunnen spelen met al je vriendjes uit de buurt? Dan is een speelstraat een goed idee!
Tijdens een bepaalde periode wordt (een stuk van) je straat afgesloten voor verkeer.

Voorwaarden

Je straat moet aan volgende voorwaarden voldoen om een speelstraat aan te vragen:

  • De straat heeft een snelheidsbeperking van 50 km/uur.
  • In de straat overheerst de woonfunctie.
  • Er is geen doorgaand verkeer of openbaar vervoer.
  • In de straat is/zijn er geen politiekantoor, brandweerkazerne, ziekenhuis, grote handelszaken of openbare parking gevestigd.

Hoe aanvragen

Voldoet je straat aan deze voorwaarden?
Vraag dan nu je speelstraat aan in 5 stappen. Zie hier voor de schematische voorstelling.

Opgelet: start tijdig met je aanvraag, dit moet minimaal 2 maanden vooraf!

Stap 1
De speelstraatmeters of -peters dienen een aanvraag tot speelstraat in bij de jeugddienst via het e-loket.
De jeugddienst vraagt verkeerstechnisch advies en advies aangaande toegankelijkheid.
Met dit advies neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing over het toelaten tot het organiseren van een speelstraat.


Stap 2
De jeugddienst bezorgt het gunstig advies aan de aanvragers.

Niet goedgekeurd? Dan krijgt de speelstraatmeter/-peter die het dossier indiende een brief met een motivatie waarom je aanvraag werd geweigerd (bv. vlotte verkeerscirculatie in de buurt komt in het gedrang, werken in de omgeving gepland, …).

Stap 3
Ten laatste 30 dagen na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dienen de speelstraatmeters en -peters de bewonersenquête met de handtekeningen van de buurtbewoners in bij de jeugddienst.


Stap 4
De jeugddienst legt het volledige dossier opnieuw voor aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring.

Stap 5
De speelstraatmeters en -peters brengen alle bewoners op de hoogte dat de speelstraat zal doorgaan.

Meer info

Aandachtspunten bij het plaatsen van de hekken:
• De hekken moeten zichtbaar zijn vanuit de aanpalende straten. Plaats ze zo dat autobestuurders tijdig kunnen stoppen als ze de straat inrijden.
• Wanneer je de straat afsluit met twee hekken, moet je het bord ‘rijden verboden’ (C3) op het rechtse hek duidelijk zichtbaar hangen. Sluit je de straat af met drie hekken, dan plaats je het op het middelste hek. De hekken worden zo gezet dat de straat over de hele breedte afgesloten is, maar fietsers nog door kunnen.
• Aan het einde van de speelstraatdag zet je de hekken altijd terug aan de kant.
• Ook in eenrichtingsstraten moet je aan beide kanten van de straat verkeershekken plaatsen. Enkel bij de inrijrichting zet je dan een bord ‘rijden verboden’ C3 + onderbord ‘speelstraat van … uur tot ... uur’. Aan de andere kant mogen motorvoertuigen de straat hoe dan ook niet inrijden: hier komt dan ook geen extra verkeersbord.
• De hekken mogen nooit op een andere plek worden gezet dan het politiereglement aangeeft. Enkel een politieverordening kan de plaats wijzigen.

Meer tips voor speelstraatmeters en -peters vind je hier.

Openingsuren & contact

Jeugddienst

adres
Antwerpsesteenweg 432520 Ranst (Broechem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 206 09 21
e-mail
jeugddienst@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 16.30 uur
Morgen open van 9 tot 16 uur

Wij raden aan om ondanks de aangegeven openingsuren telefonisch of per mail een afspraak te maken. De personen op deze dienst zijn niet altijd op kantoor.

speelstraat

Deel deze pagina