Speelstraten

Wil jij tijdelijk een autoluwe straat om naar hartenlust te kunnen spelen met al je vriendjes uit de buurt? Dan is een speelstraat een goed idee!
Tijdens een bepaalde tijd wordt (een stuk van) je straat afgesloten voor doorrijdend verkeer.

Hoe kun je een speelstraat organiseren tijdens de coronamaatregelen?

De speelstraat zelf kan NIET worden georganiseerd zolang de maatregelen van kracht zijn. De aanvraag kan WEL alvast worden ingediend. 

Wat doe je dan met de bewonersenquête? 

Je kunt de aanvraagprocedure starten zoals gewoonlijk. 
De enquête bij de bewoners van de buurt (met handtekeningen die hun akkoord bevestigen) moet volgens het reglement pas 30 dagen na de toestemming van het college worden ingediend bij de gemeente. 
 
Het is belangrijk om de coronamaatregelen te volgen van de overheid. Dus begin pas met het verzamelen van handtekeningen zodra dit kan volgens de regels om elkaar weer te mogen ontmoeten
Je kunt dus gewoon de aanvraag indienen  2 maanden op voorhand en nadien als het weer mag, pas de handtekeningen doorsturen.
De toestemming van het college zal ook afhangen van de coronamaatregelen met betrekking tot de zomer.
We hopen natuurlijk allemaal dat vanaf 1 juli het gewone leven al weer hervat is en dat kinderen weer kunnen buiten spelen met hun vriendjes!

Voorwaarden

Je straat moet aan volgende voorwaarden voldoen om een speelstraat aan te vragen:

  • De straat heeft een snelheidsbeperking van 50 km/uur.
  • In de straat overheerst de woonfunctie.
  • Er is geen doorgaand verkeer of openbaar vervoer.
  • In de straat is er geen politie, grote handelszaken, openbare parking, brandweer of ziekenhuis gevestigd.

Hoe aanvragen

Voldoet je straat aan deze voorwaarden?
Vraag dan nu je speelstraat aan in deze 5 stappen.

Opgelet: start tijdig met je aanvraag, dit moet minimaal 2 maanden vooraf!

Stap 1
De speelstraatmeters of -peters dienen een aanvraag tot speelstraat in bij de jeugddienst door te mailen naar jeugddienst@ranst.be of de aanvraag binnen te brengen in GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43.
De jeugddienst vraagt verkeerstechnisch advies en advies aangaande toegankelijkheid.
Met dit advies neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing aangaande het toelaten tot het organiseren van een speelstraat.


Stap 2
De jeugddienst bezorgt het gunstig advies aan de aanvragers.
De speelstraatmeters en -peters brengen elk huis in de speelstraatzone op de hoogte en verzamelen de goedkeuring voor het inrichten van de speelstraat van de bewoners.

Niet goedgekeurd? Dan krijgt de speelstraatmeter/ -peter, die het dossier indiende, een brief met een motivatie (vb. vlotte verkeerscirculatie in de buurt komt in het gedrang, werken in de omgeving gepland, …) waarom je aanvraag werd geweigerd.

Stap 3
Ten laatste 30 dagen na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dienen de speelstraatmeters en -peters de ingevulde bewonersenquête in bij de jeugddienst.


Stap 4
De jeugddienst legt het volledige dossier opnieuw voor aan het ollege van burgemeester en schepenen ter goedkeuring.

Stap 5
De speelstraatmeters en -peters brengen alle bewoners op de hoogte dat de speelstraat zal doorgaan.

Meer info

Aandachtspunten bij het plaatsen van de hekken:
• De hekken moeten zichtbaar zijn vanuit de aanpalende straten. Plaats ze op die manier dat autobestuurders tijdig kunnen stoppen als ze de straat inrijden.
• Wanneer je de straat afsluit met twee hekken, moet je het bord ‘rijden verboden’ (C3) op het rechtse hek duidelijk zichtbaar hangen. Sluit je de straat af met drie hekken, dan plaats je het op het middelste hek. De hekken worden zo gezet dat de straat over de hele breedte afgesloten is, maar fietsers nog door kunnen.
• Aan het einde van de speelstraatdag zet je de hekken altijd terug aan de kant.
• Ook in eenrichtingsstraten moet je aan beide kanten van de straat verkeershekken plaatsen. Enkel bij de inrijrichting zet je dan een bord ‘rijden verboden’ C3 + onderbord ‘speelstraat van … uur tot ... uur’. Aan de andere kant mogen motorvoertuigen de straat hoe dan ook niet inrijden: hier komt dan ook geen extra verkeersbord.
• De hekken mogen nooit op een andere plek worden gezet dan het politiereglement aangeeft. Enkel een politieverordening kan de plaats wijzigen.

Openingsuren & contact

Jeugddienst

adres
Antwerpsesteenweg 432520 Ranst (Broechem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 225 34 14
e-mail
jeugddienst@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij raden aan om ondanks de aangegeven openingsuren telefonisch of per mail een afspraak te maken. De personen op deze dienst zijn niet altijd op kantoor.

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

speelstraten

Deel deze pagina