Speelpleinwerking: inschrijving

Inschrijving speelplein

Procedure

Schrijf je kind(eren) digitaal in via https://reservaties.ranst.be.

Respecteer de uren van onze werking: van 9 tot 16 uur, met voorbewaking vanaf 7.30 uur en nabewaking tot 18 uur. Als je te laat komt, is dit jammer voor de inspanning van onze ‘ochtendtoneelacteurs’. Als je je kind(eren) te vroeg afhaalt, breekt dit de sfeer en het slotspel.

Annuleren

1. Je kan als ouder de opvang gratis annuleren als:

  • dit tijdig gebeurt. Dit betekent tot donderdagmiddag 12 uur voor de daaropvolgende week.
  • jij of één van je kinderen ziek is. Je verwittigt schriftelijk de jeugddienst en bezorgt hen binnen 5 werkdagen een doktersattest als bewijs.
  • je technisch werkloos bent. Je verwittigt schriftelijk de jeugddienst en bezorgt hen binnen 5 werkdagen een officieel bewijs van je werkgever.

2. Je betaalt als ouder de helft van wat je reserveerde als:

  • je te laat annuleert. Dit betekent vanaf donderdagmiddag 12.01 uur voor de daaropvolgende week.
  • je het bewijs van ziekte of technische werkloosheid te laat aan de opvang bezorgt.

3. Je betaalt als ouder de hele gereserveerde periode als:

  • je niet annuleert
  • je geen bewijs van ziekte of technische werkloosheid bezorgt aan de opvang.

Annuleren kan altijd via mail gericht aan jeugddienst@ranst.be

Kostprijs

Een dagje speelplein kost € 10,6 per dag per kind. We rekenen geen meerprijs aan voor de speciallekes. Er is ook een sociaal tarief aan 80% korting. Neem hiervoor contact op met de dienst Zorg en Welzijn.

Fiscale attesten kan je aanvragen via je account in het inschrijvingssysteem. Hier vind je ook de attesten voor de mutualiteit.

Contact

Adres
Gemeenschapscentrum Den Boomgaard Antwerpsesteenweg 43 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top