Speelpleinwerking - meest gestelde vragen (FAQs)

Waarom wordt het aantal plaatsen beperkt?

Het speelplein is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. In 2018 waren er gemiddeld 175 kinderen per dag. Deze steeds groter wordende aantallen leverden twee grote problemen op voor de werking:

 • Het vinden van voldoende monitoren
 • Het kunnen beschikken over voldoende ruimte in de school De Knipoog (zeker bij regenweer).

Op het vlak van monitoren streven we ernaar om per 7-8 kinderen 1 monitor te voorzien. Dit houdt in dat op een gemiddelde dag 24 monitoren zouden nodig zijn.

Op piekdagen tot meer dan 200 kinderen, is er dus eigenlijk een team van 29 monitoren nodig.
De afgelopen drie jaar werd het hoe langer hoe moeilijker om deze monitoren te vinden.

Omdat de veiligheid van zowel kinderen als monitoren voor ons cruciaal is, werd besloten het aantal plaatsen te beperken.
Het aantal kinderen bepaalt niet hoeveel monitoren er zijn. Het aantal monitoren bepaalt hoeveel kinderen er op een kwalitatieve, veilige manier geanimeerd kunnen worden.

Wat als ik twee kinderen heb in verschillende leeftijdsgroepen en één van de groepen is vol?
Kunnen ze samen komen of niet?

Het systeem geeft op het moment dat je wil inschrijven aan hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn in elke groep. Als een groep volzet is, dan kan je beslissen om je kind op de wachtlijst te plaatsen.

Hoeveel kinderen mogen er per leeftijdsgroep komen?
Waarom zijn alle leeftijdsgroepen gelimiteerd op 25 kinderen?
Is 25 niet te weinig voor alle kinderen uit groot Ranst?

Sinds het begin van de speelpleinwerking proberen we per 7 kinderen 1 animator te voorzien. Drie monitoren voor 25 kinderen is de grens die net haalbaar is om de draagkracht van monitoren en locatie niet te overschrijden.

Het aantal kinderen bepaalt niet hoeveel monitoren er zijn. Het aantal monitoren bepaalt hoeveel kinderen er op een kwalitatieve en veilige manier geanimeerd kunnen worden. Hierbij een warme oproep dus om mee enthousiaste monitoren te zoeken!

Hoe meer monitoren met zekerheid ingeschakeld kunnen worden, hoe meer kinderen er opgevangen kunnen worden (binnen de beperkingen van de schoolaccommodatie). Tijdens dit jaar zal er met de stuurgroep speelpleinwerking en iedereen die zich hiervoor wil engageren (warme oproep aan de lezer), nagedacht worden over hoe we jongeren nog beter kunnen bereiken en motiveren om voor deze fijne vakantiejob te kiezen.

Kunnen we het huidige systeem niet behouden en enkel kinderen toelaten die effectief in (Groot-)Ranst wonen?

We richten ons op kinderen die in (Groot-)Ranst wonen (of één van de ouders) of in Ranst naar school gaan (vertoeven 5 van de 7 dagen in Ranst, hun vrienden gaan hier naar het speelplein).

Waarom mogen kinderen van werknemers van de gemeente wel komen, ook al wonen ze niet in Ranst en gaan ze niet in Ranst naar school?

De gemeente biedt als werkgever opvang aan voor de kinderen van werknemers.

Waarom wordt het inschrijvingsgeld niet verhoogd voor mensen buiten Ranst? Zorgt dit ook niet voor een 'natuurlijke' daling?

De regel is dat we kinderen van buiten Ranst niet meer kunnen opvangen op ons speelplein. Enkel voor de kinderen die in Ranst naar school gaan (en daar hun schoolvrienden hebben) maken we een uitzondering.

Als we ons zouden beperken tot het optrekken van de tarieven voor de mensen van buiten Ranst, lopen we juist meer risico dat er meer kinderen van buiten Ranst op het speelplein zullen aanwezig zijn.

In elk geval zullen we deze maatregel na de zomervakantie evalueren.

Waarom wordt er niet overlegd met normaalscholen of lerarenopleidingen voor stagelopen op het speelplein?

We kunnen alle opties bekijken maar het is een ongeschreven wet dat we niet gaan ronselen in secundaire of hogescholen in nabije gemeenten/steden. Zij zoeken ook monitoren voor hun speelpleinwerking.

Wat met ouders die heel de zomervakantie reserveren, en slechts enkele dagen effectief aanwezig zijn?

We gaan er van uit dat iedereen zich solidair opstelt en zijn verantwoordelijkheid opneemt. Reserveren en niet komen is ook betalen (uitgezonderd afwezigheid met doktersattest). Indien het zich toch zou voordoen dat gereserveerde plaatsen consequent niet benut worden, dan zal hiervoor tegen het volgend werkjaar een oplossing worden voorzien.

Het plaatsgebrek kan toch opgevangen worden door het inschakelen van extra locaties?

We kiezen ervoor om de speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang (BKO) te centraliseren. Zo moet je als ouder slechts op 1 locatie zijn om je kinderen af te zetten en op te halen. Organisatorisch is dit ook moeilijker : twee locaties wil ook zeggen: twee maal opbouwen en afbreken, spel - en ander materiaal over twee locaties verdelen, monitoren verdelen (met een ploeg op dezelfde plek zijn, werkt versterkend en ondersteunend).

Waarom wordt de prijs van € 5 (via het vroegere abonnement) verhoogd naar € 8?

Er werd voor gekozen om het tarief eenvormig te maken. Voorheen was er een ingewikkelde prijszetting van € 5 met vooraf betaald abonnement, € 6 voor een losse dag op voorhand betaald  en € 8 wanneer er de dag zelf werd ingeschreven. Dit bedrag is inclusief voorbewaking vanaf 7.30 uur en nabewaking tot 18 uur en een vieruurtje (koek/fruit).  

Nieuw is dat er vanaf nu voor de cliënten van het OCMW ook een sociaal tarief voorzien wordt.

Het blijft wel een feit dat de inkomsten uit de inschrijvingen lang niet voldoende zijn om de volledige kosten van de speelpleinwerking te dekken. Het gemeentebestuur engageert zich om dit bedrag de rest van deze legislatuur niet meer te verhogen.

Waarom zijn er geen inschrijvingen op de dag zelf meer?

Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het opvangen van jullie kinderen, weten we graag op voorhand hoeveel kinderen we per groep mogen verwachten. Dit is van belang bij het voorbereiden van spelletjes en het samenstellen van de teams.

Daarnaast willen we situaties vermijden waarin we aangeven dat er elke dag nog bijvoorbeeld 10 plaatsen vrij zijn en waarbij ouders gaan kamperen om uiteindelijk toch de nummers 11, 12, 13 te moeten weigeren.

Vanaf wanneer kan je inschrijven voor de speelpleinwerking zomervakantie 2019?

Inschrijven kan vanaf 1 mei. Tot de dag van het speelplein om 9u kan je nog online inschrijven als er nog plaatsen beschikbaar zijn voor die dag. Je moet dan wel ingeschreven en betaald hebben voor je je kind afzet.

Monitoren zijn toch opgeleid om dit werk te doen, hoe kan dit dan te zwaar zijn?

Er zijn drie types monitor op het speelplein:

 • Vrijwilliger: heeft geen opleiding gevolgd (buiten vormingen georganiseerd door de stuurgroep/jeugddienst). Vrijwilligers zijn meestal 15 jaar oud. Er staan gemiddeld 8 vrijwilligers per week.
 • Animator: heeft één week cursus gevolgd en een stage doorlopen van 1 of 2 weken.
  Animatoren zijn meestal 16-18 jaar oud. Er staan gemiddeld 6 animatoren per week.
 • Hoofdanimatoren: hebben één week extra cursus gevolgd met één week extra stage.
  Hoofdanimatoren zijn altijd 18+. Er staan gemiddeld 5 hoofdanimatoren per week.

De monitoren beginnen hun dag om 7.30 of 8.30 uur op het speelplein en eindigen (ten vroegste) om 18 uur. Daarna evalueren ze nog, bereiden ze de komende dag voor, enzovoort...
De hoeveelheid kinderen ten opzichte van de hoeveelheid monitoren maakt de dagen zwaar, evenals het feit dat we inclusief werken (kinderen die extra zorg nodig hebben zijn, na overleg met de jeugddienst, ook welkom). Elke zomer gebeurt het dat er monitoren uitvallen wegens vermoeidheid, stress, ... Dit zijn niet te weerleggen feiten.

Waarom worden er geen extra monitoren gezocht bij jeugdbewegingen en dergelijke?

Er worden extra monitoren gezocht bij jeugdbewegingen, klasgenoten, vrienden ...
Het aantal geïnteresseerde jongeren is echter zeer beperkt.  De wereld is groter geworden, er is meer keuze in het vrijetijdsaanbod en de werkmogelijkheden.

Tijdens dit jaar zullen we met de stuurgroep speelpleinwerking en iedereen die zich hiervoor wil engageren (warme oproep aan de lezer), verder nadenken over hoe we jongeren nog beter kunnen bereiken en motiveren om voor deze fijne vakantiejob te kiezen.

Waarom worden de monitoren niet beter vergoed?

Belangrijk hier is dat we in eerste instantie jongeren willen aantrekken die voor de 'goesting' en de kinderen op het speelplein willen staan. Daarnaast voorzien wij een correct loon dat groeit naarmate de verschillende functies op het speelplein worden doorlopen.

Er zijn vier soorten functies op het speelplein:

 • Vrijwilligers: krijgen een vrijwilligersvergoeding (€ 32/dag)
 • Animatoren: krijgen een vrijwilligersvergoeding  (€ 32/dag)
  De huidige bestuursploeg heeft de intentie om de vrijwilligersvergoedingen op te trekken naar het wettelijk maximum van € 34,71.
 • Hoofdanimatoren: worden betaald als jobstudent (€ 11,45/uur)
 • Coördinator: wordt betaald als jobstudent (€ 11,70/uur)

Een team bestaat gemiddeld uit 7 jobstudenten en 15 monitoren met een vrijwilligersvergoeding.

Op het einde van de zomervakantie evalueren het speelpleinteam en het gemeentebestuur het werkjaar 2019. Op basis daarvan zullen eventueel nog bijsturingen aan deze nieuwe manier van werken gedaan worden.

Ken je iemand van 15 jaar of ouder die mogelijk zin heeft om monitor te worden?

Kijk snel op http://www.speelpleinranst.be/ of neem contact op met onze jeugddienst! 

 

Deel deze pagina