Sociale tewerkstelling

Als je als bedrijf een werknemer aanwerft binnen een art. 60 § 7-tewerkstelling, kan je via het OCMW genieten van financiële voordelen. Via deze tewerkstellingsmaatregelen kunnen personen die verminderde kansen op tewerkstelling hebben de nodige werkervaring opdoen. Daarnaast kan je als werkgever sinds 1 juli 2023 steun vragen voor werknemers met een arbeidsbeperking via individueel maatwerk. Individueel maatwerk vervangt de vroegere VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie), SINE (Sociale Inschakelingseconomie), LDE (Lokale Diensteneconomie) en MWA (Maatwerkafdelingen). 

Artikel 60 § 7-tewerkstelling

Dit is een tewerkstelling door het OCMW met terbeschikkingstelling aan je bedrijf. Deze tewerkstelling is enkel gericht op personen die recht hebben op een leefloon of een equivalent leefloon.

Het OCMW is de juridische werkgever, verzorgt het sociaal secretariaat voor de werknemer (lonen, verzekeringen, vakantie ...) en biedt begeleiding tijdens de tewerkstelling. Als werkgever oefen je zelf toezicht uit op het vlak van taakuitvoering en arbeidshouding (op tijd komen, afspraken nakomen, samenwerken en opdrachten aanvaarden ...).

Het OCMW betaalt het loon van de werknemer. Het OCMW krijgt een toelage van de federale overheid als tussenkomst in de loonkost. Je bedrijf betaalt enkel een vast bedrag van 500 euro na een periode van zes maanden, als tussenkomst voor het verschil tussen de loonkost en de toelage. Sociale economie-initiatieven en vzw's betalen geen tussenkomst.

Sociaal ondernemen via individueel maatwerk

Ben je werkgever en heeft een van jouw huidige of toekomstige werknemers een arbeidsbeperking? Of ben je zelfstandige en heb je een arbeidsbeperking? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor individueel maatwerk. Met de premies van individueel maatwerk kan je de eventuele extra kosten voor de organisatie of de kosten voor de begeleiding op de werkvloer compenseren. Je leest hierover alles op www.vlaanderen.be

Ben jij al een sociale ondernemer en heb je werknemers in dienst via SINE of die recht hebben op een VOP of andere tewerkstellingsmaatregel? Informeer je dan over de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn sinds juli 2023 via www.vlaanderen.be

Werkgevers kunnen voor meer informatie steeds contact opnemen met de dienst arbeidstrajectbegeleiding van Zorg en Welzijn Ranst, die ondersteuning en begeleiding biedt bij deze maatregelen.

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Naar top