Sociaal tarief gas en elektriciteit

Inhoud

Heel wat mensen kunnen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximumprijzen (ook sociale tarieven genoemd). Die tarieven liggen een stuk lager dan de normale prijzen. Ook wanneer je een digitale meter in prepaid hebt, kan je genieten van de sociale maximumprijzen, als je behoort tot één van de categorieën van rechthebbenden.

Voorwaarden

 • Je verblijft in Ranst.

Jij of eender wie die met jou onder hetzelfde dak leeft, moet binnen één van de volgende categorieën vallen:

 • personen met een handicap die:
  • een tegemoetkoming aan gehandicapten voor een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van minstens 65 % krijgen
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
  • een integratietegemoetkoming krijgen
 • bejaarden die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen
 • personen die een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen
 • bejaarden met een gewaarborgd inkomen/Inkomensgarantie voor Ouderen
 • kinderen die een permanente ongeschiktheid (fysiek of mentaal) van minstens 66 % hebben
 • personen die een aanvraag deden voor een van de vorige tegemoetkomingen en ondertussen een tegemoetkoming krijgen van zorg en welzijn
 • personen met een leefloon;
 • personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, voor onbeperkte tijd in België verblijven en steun krijgen van zorg en welzijn

Procedure

Je krijgt normaal automatisch de sociale maximumprijs toegekend als je daar recht op hebt. Is dat niet het geval, dan kan je het sociaal tarief aanvragen bij je elektriciteits- en gasleverancier. Je overhandigt hen een attest waaruit blijkt dat jij zelf of een gezinslid behoort tot één van de bovenstaande categorieën. 

Je kan bij zorg en welzijn terecht voor het bekomen van de volgende attesten:

 • attest leefloon of maatschappelijke hulp gelijk aan leefloon
 • attest financiële steun in afwachting van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming hulp aan bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • een attest waaruit blijkt dat jij of een gezinslid behoort tot één van de categorieën opgenomen onder de voorwaarden

Kostprijs

De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven.

Je vindt het actuele bedrag van die maximumprijs op de website van de Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Uitzonderingen

 Je hebt geen recht op het sociaal tarief als de aansluiting betrekking heeft op:

 • een tweede verblijfplaats
 • de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw
 • het verbruik als professionele elektriciteitsverbruiker (je bent zelfstandige of hebt een bedrijf)
 • een tijdelijke aansluiting

Meer info

www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/sociaal-tarief

www.economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief-voor-energie

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Vandaag
Open van 9 tot 12 uur
Op afspraak van 13 tot 16 uur
Naar top