Sociaal-cultureel participatiefonds kinderarmoede

Het sociaal-cultureel participatiefonds – kinderarmoede richt zich voornamelijk op kansarme kinderen. Deze steun moet terechtkomen bij minderjarigen en voornamelijk gaan naar kinderen en kleinere kinderen. Dit fonds kan gebruikt worden voor allerhande activiteiten/financiële steun zoals schoolkosten, psychologische ondersteuning, raadpleging logopedist, raadpleging opticien, aankoop bril, ondersteuning bij leerstoornissen … en allerhande sociale en culturele activiteiten (zoals in het sociaal-cultureel participatiefonds).

Voor een uitgebreid overzicht kan je de omzendbrief van 30 juni 2010 raadplegen.

Bedrag

Per kind wordt er in het budget van het sociaal-cultureel participatiefonds – kinderarmoede maximaal € 150 per jaar voorzien. Het OCMW betaalt 90 % van het bedrag van de activiteit, dit met een maximum van € 150.

Voorwaarden

 • Je verblijft in Ranst.
 • Je mag geen spaargelden hoger dan € 6.200 en geen woongelegenheid in volle eigendom hebben. De huurwoning moet als hoofdverblijfplaats dienen
 • Je behoort tot één van de volgende doelgroepen:
  • je hebt recht op een leefloon;
  • je hebt recht op een equivalent leefloon;
  • je bent in collectieve schuldenregeling;
  • je bent in budgetbeheer of budgetbegeleiding en komt in aanmerking volgens het steunbarema;
  • je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming (VT) via het ziekenfonds;
  • je hebt recht op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
  • je hebt recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT) of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB);
  • je bent niet in (financiële) begeleiding, maar komt in aanmerking volgens het steunbarema.

Hoe aanvragen

 • Voor een aanvraag kan je elke werkdag tijdens de openingsuren terecht bij het OCMW. 
 • Een maatschappelijk werker zal met jou de vraag bespreken en samen zoeken jullie naar een mogelijke oplossing.
 • Na een sociaal en financieel onderzoek kan mogelijk een tussenkomst worden toegekend.

Wat meebrengen

 • je rekeninguittreksels van de laatste drie maanden
 • een overzicht van je inkomsten en uitgaven
 • je huurcontract

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina