Nieuw snelheidsplan Ranst

Ranst gaat voor 50 km/uur!

Eén van de beleidsdoelstellingen van deze legislatuur is om de verkeersleefbaarheid in de gemeente te verhogen. Daarom geldt vanaf 1 september 2017 in Ranst 50 km/u als dé richtsnelheid, met uitzondering van 70 km/u op de verbindingswegen en 30 km/u in woonwijken en schoolomgevingen.


Er was dringend nood aan een hertekening van het gemeentelijk snelheidsplan van Ranst. Met dit plan wil het gemeentebestuur in hoofdlijnen de langetermijnvisie aangeven voor de duurzame mobiliteitsontwikkeling in onze gemeente. Nadat het vernieuwde plan - in samenspraak met de politie - de verschillende fases heeft doorlopen, keurde de gemeenteraad het in maart 2017 goed.

Verhogen verkeersleefbaarheid

De kerndoelstelling waarrond in dit snelheidsplan gewerkt werd, is het verhogen van de verkeersleefbaarheid in de gemeente. In het algemeen wil het vernieuwde plan zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, het sluipverkeer ontmoedigen en de zwakke weggebruiker beschermen.
Dit zijn de concrete thema’s waarop werd voortgebouwd:
1. Wegencategorisering actualiseren
2. Routes vastleggen voor zwaar verkeer en zwaar vervoer uit de dorpscentra weren
3. Verkeersdoorstroming verbeteren en sluipverkeer vermijden
4. Impact bij vernieuwing van de centra op vlak van mobiliteit en verkeersleefbaarheid
5. Trage wegen

Actualiseren van de categorisering van de wegen in het snelheidsplan

In een gemeentelijk snelheidsplan worden wegen ingedeeld in bepaalde types. Deze types zijn gebaseerd op de drie functies die wegen kunnen vervullen, nl. verbinden, ontsluiten of toegang geven.
Deze indeling bleek niet meer actueel, waardoor in het vernieuwde snelheidsplan ook enkele wijzigingen op het vlak van verbindingswegen, ontsluitingswegen en toegangswegen te vinden zijn.

Sluipverkeer vermijden en verkeersdoorstroming verbeteren

Door een zone 50 km/u in te voeren in de woonkernen, terwijl op de verbindingswegen een snelheidsbeperking geldt van 70 km/u, willen we de bestuurders motiveren om langs de grotere verbindingswegen te rijden. Door uniforme snelheidszones te maken, verbetert de doorstroming van het verkeer.

Verkeersleefbaarheid dorpscentra en trage wegen

In de dorpscentra van Ranst en Oelegem geldt een aangepast snelheidsregime van 30 km/u.
In combinatie met de vernieuwing van de Lievevrouwestraat verhoogt hierdoor de verkeersleefbaarheid in de dorspkern(en).
In het centrum van Broechem waar Agentschap Wegen en Verkeer de inrichting en het snelheidsregime van de gewestweg N116 bepaalt, heeft het gemeentebestuur de kerkwegeltjes en de trage wegen opgewaardeerd. Dit verhoogt de verkeersveiligheid van de fietsers (en voetgangers).

Deel deze pagina