Nieuw snelheidsplan Ranst

Broechem is 30 km/u

In het centrum van Broechem waar Agentschap Wegen en Verkeer de inrichting en het snelheidsregime van de gewestweg N116 bepaalt, bleef het gemeentebestuur de vraag herhalen om de snelheid op de gewestweg te verlagen naar 30 km/u. In het voorjaar van 2021 kreeg het bestuur gunstige signalen en heeft de gemeenteraad in april 2021 de goedkeuring gegeven voor de uitbreiding van de zone 30 op de N116.

De zone 30 werd op de N116 uitgebreid tot aan de Kapelstraat (aan de verkeerslichten) en tot aan de voetweggetjes ter hoogte van Gustaaf Peetersstraat 19 - 21. Dit aanvullend verkeersreglement werd op 14 juli 2021 bekrachtigd door de bevoegde secretaris-generaal.

Deze ingreep verhoogt de verkeersveiligheid van de fietsers (en voetgangers) in het centrum van Broechem. De  Broddestraat, Juul Persijnstraat, Vorstjensweg, Jozef De Voghtstraat en de straten in de kruidenwijk werden ook opgenomen in de zone 30. Dit kan je terugvinden op bijgevoegd kaartje. AWV en de gemeentediensten plaatsten de nodige borden.

Algemeen snelheidsplan

In de gemeenteraad van september 2019 werd het snelheidsplan aangepast dat in de gemeenteraad van maart 2017 werd goedgekeurd. De bedoeling is om voor straten eenzelfde regime en duidelijkheid te brengen. Op sommige straten wisselde het snelheidsregime 4 keer over een lengte van 2,5 km. Op sommige plekken is de weg echter zodanig ingericht dat het niet mogelijk is om op een veilige manier 70 km/u te rijden. Daarom geldt in Ranst 50 km/u als de richtsnelheid, met uitzondering van 70 km/u op de verbindingswegen en 30 km/u in woonwijken, schoolomgevingen en dorpscentra.

De wijzigingen aan het plan zijn in samenspraak met de politie aangebracht, hebben de verschillende fases doorlopen en de gemeenteraad keurde dit in september 2019 goed.

Verhogen verkeersleefbaarheid

De kerndoelstelling van dit snelheidsplan is het verhogen van de verkeersleefbaarheid in de gemeente. In het algemeen wil het vernieuwde plan zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, het sluipverkeer ontmoedigen en de zwakke weggebruiker beschermen.


Dit zijn de concrete thema’s waarop werd voortgebouwd:
1. Wegencategorisering actualiseren o.b.v. de drie functies die wegen kunnen vervullen, nl. verbinden, ontsluiten of toegang geven.
2. Routes vastleggen om zwaar verkeer uit de dorpscentra te weren
3. Verkeersdoorstroming verbeteren en sluipverkeer vermijden
4. Impact bij vernieuwing van de centra op vlak van mobiliteit en verkeersleefbaarheid
5. Trage wegen

uitgebreide zone 30 Broechem

Deel deze pagina