Signalisatievergunning

Je wil (een deel van) de openbare weg innemen?

Voer je werken uit? Laat je werken uitvoeren op het openbaar domein? Of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in? Dan heb je een signalisatievergunning nodig.

Je vraagt deze aan met het online invulformulier van Eagle (zie verderop).

Lees zeker ook eerst de uitleg bij deze toepassing.

De signalisatievergunning wordt door de dienst omgeving behandeld en goedgekeurd, de parkeerverbodsborden kan je afhalen aan de nieuwe gemeentelijke magazijnen (Van den Nestlaan 110, Broechem).

Bij de volledige inname van de openbare weg: vergeet zeker niet een signalisatieplan toe te voegen!

Waarom?

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren bij werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet met de meeste zorg aangebracht worden en tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden, zodat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie je op welke wijze moeten plaatsen.

Waarvoor?

Voorbeelden van werken waarvoor je een vergunning moet aanvragen zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen ...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen ... op openbaar domein
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone ...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels ...
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

Je hebt toelating van de overheid (wegbeheerder) nodig om de werken te mogen uitvoeren. Voor de gewestwegen N116 en de N14 dien je dit, naast de signalisatievergunning, aan te vragen bij het agentschap wegen en verkeer. Dit kan via het aanvraagformulier op wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen.

Voor gemeentewegen volstaat de signalisatievergunning van de burgemeester.

Parkeerverbodsborden (E3)

De gemeente ontleent uitsluitend parkeerverbodsborden (E3) voor een maximum periode van 7 kalenderdagen, overige signalisatie moet door de aanvrager zelf voorzien worden.

De parkeerverbodsborden mogen maximaal 5 werkdagen vóór de vergunde periode opgehaald worden en moeten ten laatste 5 werkdagen na de vergunde periode terug gebracht worden.

Nadat je vergunning werd verleend, kan je de parkeerverbodsborden (E3) afhalen na afspraak. Eenzelfde reservatie dien je te maken voor de teruggave.

Afspraak maken

Gemeentelijke magazijnen

Van den Nestlaan 110, Broechem

 
Openingsuren september - juli Openingsuren juli en augustus (zomerregeling)
Maandag gesloten Maandag gesloten

Dinsdag tot vrijdag

Van 8.30 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 15.30 uur

Dinsdag tot vrijdag    

Van 7 tot 10.30 uur en van 11 tot 14 uur


De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal.
Bij beschadiging, diefstal of verlies zal er € 75 per bord met voet aangerekend worden aan de vergunninghouder.

Deze borden moeten minimum 24 uur vooraf geplaatst zijn. De nummerplaten van de wagens die op het moment van plaatsing van de borden op die locatie geparkeerd staan moeten genoteerd worden.

 
 
 

Kostprijs

  1 dag 2 dagen 3 dagen
4 dagen 5 dagen 6 dagen
container
gratis
€  10 + € 5 per dag
verhuis € 0,50 per m² per dag, minimaal €10
werken
kraan
stelling
andere

Voor het afsluiten van een straat wordt er € 50 per dag aangerekend vanaf de eerste dag.

Voor het plaatsen van een terras op het openbaar domein bij cafés, bars, brasseries, restaurants … of staanplaatsen voor het verkopen van drank en/of etenswaren (bv. kippenkraam, viskraam …) bedraagt de retributie € 5 per begonnen m², met een minimumbedrag van € 25 en dit op jaarbasis. Als je een deel van het openbaar domein inneemt, groter dan 1m², voor het uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen moet je ook een vergunning aanvragen, onder de categorie ‘andere’.

Innames in opdracht van de gemeente of ten gevolge van werken aan nutsleidingen zijn vrijgesteld van de belasting inname openbaar domein.


Aanvraag signalisatie starten

 

 

 


Uitleg bij Eagle

Via Eagle geef je eerst aan of je de aanvraag doet als particulier, bedrijf of vereniging. Daarna geef je jouw contactgegevens in en eventueel de verantwoordelijke van de signalisatie, de opdrachtgever en/of de verantwoordelijke aannemer of werfleider.

Op de volgende pagina geef je aan over welk type de inname van het openbaar domein gaat. Je geeft een korte beschrijving in en de periode van de inname.
Hierbij moet je opletten dat innames 14 werkdagen op voorhand moeten aangevraagd worden.
Voor evenementen is dit zelfs 60 kalenderdagen, zoals de aanvraag voor het evenement. Een inname in het kader van een verhuis of het plaatsen van een container kan je tot 5 werkdagen op voorhand aanvragen.

Je geeft de straat en huisnummer aan, waarna het kaartje automatisch naar deze locatie zoomt. Hierop teken je de zone in die je zal innemen. Daarna duid je aan waar de hinder zich exact zal voordoen en de mogelijke gevolgen ervan. Als je wenst, kan je nog een bijlage toevoegen.

Op de laatste pagina krijg je een overzicht van de ingevulde gegevens en duid je aan dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden en toestemming geeft om jouw contactinformatie te delen via Eagle met de gemeente Ranst (in het kader van je vergunningsaanvraag).

Druk op ‘Verzend’ en je aanvraag is ingediend en kan door onze diensten behandeld worden. Een bevestigingsmail werd naar het ingegeven e-mailadres verzonden. Zodra je vergunning is goedgekeurd, krijg je, indien van toepassing een betaalverzoek. Als dit betaalverzoek is uitgevoerd wordt de vergunning automatisch per e-mail toegestuurd.

Voor onder andere aannemers, maar evengoed voor particulieren die meerdere aanvragen indienen, is er de mogelijkheid om je te registreren en een profiel aan te maken. Hierdoor wordt de persoonlijke informatie meteen ingevuld en is het niet nodig om elke keer deze informatie in te geven.

Je kan ook verwijzen naar werkopdrachten of evenementen die al in het GIPOD zijn ingegeven. Hierdoor wordt de informatie die in het GIPOD staat, zoals de zone en de hinder, overgenomen. De periode kan wel nog aangepast worden.

Terug naar boven

 
 
 
 

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen gesloten

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 470 10 83.

Deel deze pagina