Signalisatievergunning

Eagle toepassing starten  Maak een afspraak voor afhaling van verkeersborden

Inhoud

Voer je werken uit? Laat je werken uitvoeren op het openbaar domein? Of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in? Dan heb je een signalisatievergunning nodig. Je vraagt die aan via Eagle. Heb je problemen met het invullen? Neem dan contact op met de dienst omgeving.

De dienst omgeving behandelt je signalisatievergunning en keurt ze goed. Je kan daarna de parkeerverbodsborden afhalen aan de gemeentelijke magazijnen in de Van den Nestlaan 110.

Voorwaarden

Je hebt toelating van de overheid (wegbeheerder) nodig om de werken te mogen uitvoeren. Voor de gewestwegen N116 en de N14 moet je dit, naast de signalisatievergunning, aanvragen bij het agentschap wegen en verkeer. Dit kan via het aanvraagformulier op wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen.

Voor gemeentewegen volstaat de signalisatievergunning van de burgemeester.

Procedure

De gemeente ontleent uitsluitend parkeerverbodsborden (E3) voor een maximale periode van 7 kalenderdagen. Overige signalisatie moet je zelf voorzien.

Nadat je vergunning werd verleend, kan je de parkeerverbodsborden na afspraak afhalen. Voor de teruggave moet je een nieuwe reservatie maken.

Je mag de parkeerverbodsborden maximaal 5 werkdagen vóór de vergunde periode ophalen. Je moet ze  ten laatste 5 werkdagen na de vergunde periode terugbrengen.

Plaats de borden minimum 24 uur vooraf met de meeste zorg en laat ze tijdens de volledige duur van de werken staan. Noteer zeker de nummerplaten van de wagens die op het moment van plaatsing van de borden op die locatie geparkeerd staan. 

Kostprijs

 1 dag2 dagen3 dagen
4 dagen5 dagen6 dagen
container
gratis€ 10 + € 5 per dag
verhuisgratis€ 0,50 per m² per dag, minimaal € 10
werken
kraan
stelling
andere

Voor het afsluiten van een straat wordt er € 50 per dag aangerekend vanaf de eerste dag.

Voor het plaatsen van een terras op het openbaar domein bij bijv. cafés, brasseries en restaurants of staanplaatsen voor het verkopen van drank en/of etenswaren (bv. kippenkraam, viskraam …) bedraagt de retributie € 5 per begonnen m², met een minimumbedrag van € 25 en dit op jaarbasis. Als je een deel van het openbaar domein inneemt, groter dan 1m², voor het uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen moet je ook een vergunning aanvragen, onder de categorie ‘andere’.

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal. Bij beschadiging, diefstal of verlies rekenen we € 75 per bord met voet aan aan de vergunninghouder.

Uitzonderingen

Innames in opdracht van de gemeente of voor werken aan nutsleidingen zijn vrijgesteld van de belasting inname openbaar domein.

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top