Schooltoeslag

Inhoud

De schooltoeslag is een jaarlijkse steun voor gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen. Meestal kan je uitbetaler die schooltoeslag automatisch berekenen en betalen als je er recht op hebt, in Vlaanderen woont en een Groeipakket ontvangt. Je moet er dan niets voor doen. 

Woont je kind niet in Vlaanderen, dan moet je de schooltoeslag aanvragen.

Financiële voordelen

Het precieze bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

  • het type onderwijs
  • de gezinssituatie
  • het gezinsinkomen

Meestal krijg je de schooltoeslag in het begin van het schooljaar. Het bedrag van de toeslag kan wijzigen naargelang de opleiding. Een leerling die tijdens een nieuw schooljaar of later van richting of niveau verandert, krijgt het hoogste bedrag van de gevolgde opleidingen. Je moet vanaf dat schooljaar dus geen deel van de toeslag meer terugbetalen als de nieuwe opleiding ook recht geeft op schooltoeslag. Voor eerdere schooljaren is een terugvordering nog wel mogelijk.

Meer info

www.groeipakket.be

Voor wie

Je hebt recht op een schooltoeslag voor je kind als:

  • je gezin voldoet aan de inkomstenvoorwaarde;
  • je kind Belg is of voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde;
  • je kind naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaat in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap). Ook studenten HBO5 Verpleegkunde komen in aanmerking;
  • je kind voldoende aanwezig is op school.

Gaat je kind naar de hogeschool of universiteit? 

Dan kan je kind geen schooltoeslag meer krijgen, maar misschien wel een studietoelage. Op www.studietoelagen.be vind je alle informatie. Je student moet wél een aanvraag doen.

Schoolgaande kinderen kunnen ook recht hebben op:

Naar top