Saneringsbijdrage

Inhoud

Als je water verbruikt, produceer je afvalwater. Maar water moet geleverd, afgevoerd en gezuiverd worden. Dit kost natuurlijk geld. Om de kosten voor het afvoeren en inzamelen van het afvalwater via de riolering te dekken, werd in het verleden in Ranst een belasting geheven op de op het rioolnet aangesloten of aansluitbare gebouwen en op de collectief aangelegde en beheerde Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA).

Principe 'De vervuiler betaalt'

De gemeente Ranst rekent dit sinds 1 januari 2021 door via de gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur.
Nu moet elk gezin nog hetzelfde bedrag betalen, of je nu alleen woont of een gezin van vier bent, of je veel of weinig verdient, maar vooral of je nu veel of weinig water verbruikt. Daarom is de rioolbelasting vervangen door een eerlijkere gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur. 
Wie veel verbruikt, zal dus meer betalen dan wie weinig of minder water verbruikt. Hiermee geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’ ook voor het waterverbruik.

Waterfactuur: hoe zit dat juist?

De waterfactuur bestaat uit verschillende onderdelen. Je betaalt voor de levering van drinkwater, de afvoer van afvalwater (‘gemeentelijke bijdrage’) en de zuivering van afvalwater (‘bovengemeentelijke saneringsbijdrage’) telkens:

  • een vast bedrag (het ‘vastrecht’), met een korting per gedomicilieerde
  • variabel bedrag dat bepaald wordt door je verbruik: basistarief of comforttarief.

Procedure

De gemeentelijke saneringsbijdrage wordt geïnd via je drinkwaterfactuur en wordt volledig overgemaakt aan de rioolbeheerder. Ze wordt gebruikt voor de zuivering van het afvalwater, maar ook voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel en de afvalwaterzuiveringsinstallaties in onze gemeente.

Meer info

VMM


Pidpa

Downloads

Contact

Adres
Administratief centrum Gustaaf Peetersstraat 7 , 2520 Ranst
Tel.
Naar top