Weg- en rioleringswerken Kromstraat

De gemeente Ranst, het Agentschap Wegen en Verkeer, water-link en Aquafin slaan de handen in elkaar voor riolerings- en wegenwerken in de Kromstraat (tussen het kruispunt met de Schawijkstraat en het kruispunt met de Gasthuisstraat) en in de Spruytershofstraat.

Waarom deze werken?

In de Kromstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarop verschillende zijstraten worden aangekoppeld. Daarnaast wordt de straat veiliger ingericht met o.a. afgescheiden fietspaden, vrij van de rijweg.

Verder worden de kruispunten, en zeker het kruispunt Kromstraat – Kastanjelaan, veiliger gemaakt.

Hoe verlopen de werken?

Momenteel zijn de voorbereidende werken nog volop bezig in de Kromstraat. Sinds april 2021 zijn de nutsmaatschappijen bezig met de uitvoering van hun werken.

De werken startten aan de kant van de Schawijkstraat en schoven langs de noordzijde van de Kromstraat telkens op in de richting van het kruispunt met de Gasthuisstraat.

Om de hinder voor de bewoners en de handelaars te beperken, wordt er in verschillende fasen gewerkt.
Hiervoor wordt telkens een rijvak over een zone van maximaal 250 meter ingenomen. Wanneer de werken een zijstraat passeren, wordt die afgesloten en wordt er een lokale omleiding voorzien. Ook voor de fietsers is er elke keer een omleiding voorzien.

Het verkeer op de Kromstraat kan de werfzone beurtelings passeren door tijdelijke verkeerslichten.

Er wordt geprobeerd om de hinder zo veel mogelijk te beperken, maar we vragen toch begrip voor de hinder die er ongetwijfeld zal zijn.

Timing

Na het bouwverlof starten de nutsmaatschappijen met de werken aan de zuidzijde van de Kromstraat vanaf de Nachtegalenlaan richting Wommelgem.

Ook in de Spruytershofstraat zullen de nutsbedrijven werken, maar pas na de rioleringswerken die hier 2 augustus 2021 starten en tot eind 2021 zullen duren.  

Bijkomende info vind je hier.

Afvalophaling

Voorlopig verloopt de afvalophaling in de Spruytershofstraat en aangrenzende straten zoals je gewend bent, omdat de werfzone nog toegankelijk is. Zodra de werfzone niet meer toegankelijk is, zal de aannemer jouw afval(container) op een afgesproken tijdstip verzamelen en naar een verzamelpunt brengen. IGEAN haalt het daar op. Nadien brengt de aannemer jouw container terug naar jouw woning.

Openingsuren & contact

Technische dienst (administratie)

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 81

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Contacteer ons

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.

Voor dringende zaken kan je telefonisch contact opnemen met onze dienst.

Kromstraat_werken

Deel deze pagina