Reglementen

Zowel gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, vast bureau als burgemeester kunnen reglementen of verordeningen goedkeuren.
Hieronder vind je een zoekmodule met een overzicht van alle reglementen en verordeningen van Ranst die verplicht moeten gepubliceerd worden op de website volgens het decreet lokaal bestuur. Het gaat om belastingreglementen, verkeersmaatregelen, enzovoort.

Je kan een klacht tegen deze besluiten indienen bij de toezichthoudende overheid. Meer info over wanneer en hoe je dat moet doen, vind je via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Hoe kan ik de verschillende  reglementen terugvinden?

Hieronder kan je een specifiek reglement opzoeken op trefwoord in het vakje 'bevat de tekst'.
Het zoekvenster opladen kan wat tijd kosten, even geduld aub...

Naar top