Reglementen

Zowel gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, vast bureau als burgemeester kunnen reglementen of verordeningen goedkeuren.

Volgens het decreet over het lokaal bestuur moeten deze reglementen en verordeningen ook verplicht gepubliceerd worden op de website van het lokaal bestuur in plaats van te afficheren.

Je vindt hier een overzicht van alle reglementen en verordeningen van Ranst die moeten bekendgemaakt worden. Het gaat om belastingreglementen, verkeersmaatregelen, enzovoort.

Je kan een klacht tegen deze besluiten indienen bij de toezichthoudende overheid.

Meer info over wanneer en hoe je dat moet doen, vind je via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Hoe kan ik de verschillende  reglementen terugvinden?

De reglementen goedgekeurd NA 1 mei 2020

De reglementen goedgekeurd VOOR 1 mei 2020 kan je terugvinden via onderstaande thema's gerangschikt volgens soort reglement.

Deel deze pagina