Reglementen

Zowel gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, vast bureau als burgemeester kunnen reglementen of verordeningen goedkeuren.

Volgens het decreet over het lokaal bestuur moeten deze reglementen en verordeningen ook verplicht gepubliceerd worden op de website van het lokaal bestuur in plaats van te afficheren.

Je vindt hier een overzicht van alle reglementen en verordeningen van Ranst die moeten bekendgemaakt worden. Het gaat om belastingreglementen, verkeersmaatregelen, enzovoort.

Je kan een klacht tegen deze besluiten indienen bij de toezichthoudende overheid.

Meer info over wanneer en hoe je dat moet doen, vind je via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer


Hoe kan ik de verschillende  reglementen terugvinden?

Hieronder kan je een specifiek reglement opzoeken op trefwoord in het vakje 'bevat de tekst'.

Deel deze pagina