Ratten

Inhoud

In 2013 werd het pesticidendecreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het decreet zegt dat je op een duurzame manier pesticiden moet gebruiken voor de bestrijding van planten en van dieren.

Je bent als burger wettelijk verplicht om bruine ratten op je eigendom te bestrijden. Want naast de materiƫle schade die ratten kunnen toebrengen, zijn ze ook drager van ziekteverwekkers zoals Salmonella die overgedragen kunnen worden naar vee, huisdieren en mensen.

Procedure

Voor de bestrijding van ratten moet je in eerste instantie proberen om ratten te voorkomen. Op www.zonderisgezonder.be vind je meer tips om ratten te bestrijden. Pas daarna kan of mag je alternatieve of niet-chemische bestrijding toepassen zoals rattenklemmen. Indien het rattenprobleem dan nog blijft aanhouden, kan je als laatste stap rattenvergif aankopen via speciaalzaken.

Preventieve maatregelen om ratten te bestrijden

Ratten in huis

  • Voedsel in huis lokt ratten. Sluit daarom voedselvoorraden goed af.
  • Zorg er voor dat ratten je woning niet binnen raken. Openingen die als ingang kunnen dienen, dicht je best af.

Ratten in de tuin

  • Breng tuinafval en keukenafval naar de composthoop. Op de composthoop hoort geen gekookt eten of vlees. Dit trekt immers muizen en ratten aan.
  • Sluit voedselvoorraden en bewaarplaatsen van groenten goed af.
  • Hang nestkastjes op voor roofvogels zoals torenvalken en uilen. Dit zijn de natuurlijke vijanden van ratten. Zij houden de rattenpopulatie mee onder controle.
  • Katten en heel wat honden jagen graag op ratten.

Alternatieve bestrijdingsmogelijkheden

Vallen en klemmen bestaan in vele soorten. Bevuil de klem niet met mensengeur. Wrijf je handen in met aarde of draag handschoenen.

Voor de bestrijding van ratten op openbaar domein werken we samen met een Geelse firma die SmarTraps ontwikkelde, de zogenaamde slimme rattenvallen. Dat is een dier- en natuurvriendelijk vangsysteem waarbij geen gif aan te pas komt.

Waterloop in de buurt?

Denk je dat de ratten afkomstig zijn van een waterloop in de buurt? Dan bepaalt de categorie van de onbevaarbare waterloop wie de beheerder ervan is. Dit kan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zijn, de provincie of de gemeente.

Meer info hierover en hoe je zelf de categorie en beheerder van een waterloop kan opzoeken vind je op
www.vlaanderen.be

Downloads

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 19 uur
Naar top