Erfgoedraad

Voorzitter:

VACANT

Secretaris:

Chris De Ceulaerde, Doggenhoutstraat 26, 2520 Ranst  |  03 485 75 75  |  deceulaerde@maze.be

Penningmeester:

Linda Bracke, Dorpstraat 42, 2520 Emblem  |  03 480 59 69  |  fam.acke@skynet.be

Coördinator documentatiecentrum:

VACANT

Correspondentieadres:

Cultuurdienst Ranst, Antwerpsesteenweg 57,2520 Ranst (Broechem)
 

De Erfgoedraad is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Emblem (Dorpstraat 43) en heeft adviesbevoegdheid over alles wat cultureel erfgoed (roerend, onroerend en immaterieel erfgoed, bewaringsinstellingen…) aangaat. Deze adviserende taak gebeurt op verzoek van het gemeentebestuur, op eigen initiatief of op vraag van de Cultuurkoepel.

Daarnaast zet de Erfgoedraad zich in om de samenwerking tussen verenigingen en personen die zich binnen de gemeente bezighouden met heemkunde en/of geschiedenis te bevorderen en te stimuleren.

De Erfgoedraad neemt ook – in samenwerking met de cultuurdienst – de organisatie van Open Monumentendag voor zijn rekening en verleent de Raad medewerking en ondersteuning bij Erfgoeddag. 

Momenteel telt de Erfgoedraad 13 leden:

  • hetzij afgevaardigden van erfgoedverenigingen, heemkundige kringen of historische genootschappen die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente Ranst (5);
  • hetzij afgevaardigden van erfgoedorganisaties en - instellingen die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente Ranst (0);
  • hetzij deskundigen, woonachtig in de gemeente Ranst (8).

Net als de Raad voor Kunst en Cultuur, de Raad Toerisme Ranst, de Verenigingenraad en de Cultuurkoepel, vormt de Erfgoedraad een onderdeel van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid. 

Voor meer informatie over de Erfgoedraad kan je steeds terecht bij de bovenvermelde contactpersonen.

Extra informatie

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

adres
Antwerpsesteenweg 432520 Ranst (Broechem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 225 34 19
e-mail
cultuurdienst@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

 

Gemeentelijk Documentatiecentrum

adres
Dorpstraat 432520 Ranst (Emblem)
Tel. tel.
03 488 64 86
e-mail
documentatiecentrum@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 20 tot 22 uur

Je kan hier terecht op woensdag en op maandagavond na afspraak op het telefoonnummer 03 225 34 19.

Deel deze pagina