Gemeenteraad

Om de zes jaar worden er in elke gemeente van ons land gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
Het aantal raadsleden van een gemeente is vastgelegd in het gemeentedecreet en is afhankelijk van het bevolkingsaantal. In Ranst zijn er 25 gemeenteraadsleden.
De verkozen gemeenteraadsleden bepalen op hun beurt wie van hen schepen wordt.

Ook hier legt het gemeentedecreet een vast aantal op: Ranst telt 6 schepenen.
De burgemeester tenslotte wordt, op voordracht van de raadsleden, door de Vlaamse Regering benoemd.
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen vormen samen het gemeentebestuur. 

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en stippelt het beleid uit voor gemeentelijke thema's.

De gemeenteraad vergadert minstens 10 maal per jaar, elke derde maandag van de maand vanaf 20 uur in de raadzaal van kasteel Vrieselhof (Schildesteenweg 99 te Oelegem). tijdens de maanden juli en augustus is er geen gemeenteraad.

De plaats, de dag en het uur van de gemeenteraad worden bekendgemaakt in Ranst Info en via deze website.  Samen met de agenda wordt dit ten laatste 7 kalenderdagen vóór de zitting geafficheerd aan het gemeentehuis.

PLANNING 2017 (onder voorbehoud):

20 maart 2017
24 april 2017
22 mei 2017
26 juni 2017
18 september 2017
16 oktober 2017
20 november 2017
18 december 2017         

Iedereen die wil, kan de openbare zittingen van de gemeenteraad bijwonen.
Als het over personen gaat, is de vergadering geheim.

Extra informatie

Deel deze pagina