Gemeenteraad

Om de zes jaar worden er in elke gemeente van ons land gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
Het aantal raadsleden van een gemeente is vastgelegd in het gemeentedecreet en is afhankelijk van het bevolkingsaantal. In Ranst zijn er 25 gemeenteraadsleden.
De verkozen gemeenteraadsleden bepalen op hun beurt wie van hen schepen wordt. Ranst telt 4 schepenen.
De burgemeester ten slotte wordt, op voordracht van de raadsleden, door de Vlaamse Regering benoemd.
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen vormen samen het gemeentebestuur. 

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en stippelt het beleid uit voor gemeentelijke thema's.

De gemeenteraad vergadert minstens 10 maal per jaar, normaal elke derde maandag van de maand vanaf 20 uur in de polyvalente zaal van Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43. Tijdens de maanden juli en augustus is er geen gemeenteraad.

De vergadering is openbaar en iedereen is welkom.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid via deze link.

Planning 2024 onder voorbehoud
  • 18 maart 2024
  • 22 april 2024
  • 27 mei 2024
  • 24 juni 2024
  • 16 september 2024
  • 21 oktober 2024
  • 18 november 2024

Herbekijk de zittingen van de gemeenteraad

Iedereen die wil, kan de openbare zittingen van de gemeenteraad bijwonen als de coronamaatregelen dat toelaten. Je kan de zittingen ook online volgen en achteraf opnieuw beluisteren en bekijken via YouTube.

Als het over personen gaat, is de vergadering geheim.

Extra informatie

Openingsuren & contact

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 86
e-mail
info@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij helpen je graag verder, bij voorkeur op afspraak!

 
 
Telefonisch kan ook via 03 485 79 69.

Deel deze pagina