Gemeenteraad

Om de zes jaar worden er in elke gemeente van ons land gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
Het aantal raadsleden van een gemeente is vastgelegd in het gemeentedecreet en is afhankelijk van het bevolkingsaantal. In Ranst zijn er 25 gemeenteraadsleden.
De verkozen gemeenteraadsleden bepalen op hun beurt wie van hen schepen wordt. Ranst telt 4 schepenen.
De burgemeester tenslotte wordt, op voordracht van de raadsleden, door de Vlaamse Regering benoemd.
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen vormen samen het gemeentebestuur. 

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en stippelt het beleid uit voor gemeentelijke thema's.

De gemeenteraad vergadert minstens 10 maal per jaar, normaal elke derde maandag van de maand vanaf 20 uur in de raadzaal van kasteel Vrieselhof (Schildesteenweg 99 te Oelegem). tijdens de maanden juli en augustus is er geen gemeenteraad.

De plaats, de dag en het uur van de gemeenteraad worden bekendgemaakt in Ranst Info en via deze website.  Samen met de agenda wordt dit ten laatste 7 kalenderdagen vóór de zitting geafficheerd aan het gemeentehuis.

PLANNING 2019 (onder voorbehoud):

18 februari 16 september
18 maart 21 oktober
29 april 18 november
20 mei 16 december
24 juni  

 

Iedereen die wil, kan de openbare zittingen van de gemeenteraad bijwonen.
Als het over personen gaat, is de vergadering geheim.

Extra informatie

Deel deze pagina