Provinciale fietsbarometer

Ranst scoort 6,4/10 bij Provinciale Fietsbarometer

Op het grondgebied van de gemeente Ranst ligt zo’n 69 kilometer aan bovenlokale fietspaden. Deze scoren met 6,4/10 net iets boven het provinciale gemiddelde van 6/10. Fietsen in gemengd verkeer met een totale lengte van 6 kilometer krijgt een gemiddelde eindscore van 4/10 tegenover 3,9/10 voor het provinciale gemiddelde.

Fietspaden

De eindscores van de fietspaden liggen met hun gemiddelde van 6,4/10 relatief hoog in Ranst. De steenwegen, zoals de Kesselsesteenweg, scoren het laagst. Het Safipad en de jaagpaden langs het Albert- en Netekanaal scoren het hoogst.

Ondanks de mooie eindscore is er in Ranst nog werk aan de winkel. Zo zijn de fietspaden op de Zandhovensesteenweg te smal en niet afgescheiden van de rijbaan. De provincie Antwerpen raadt aan om er de verkeersfunctie van de weg af te bouwen zodat er een autoluwere fietsroute ontstaat. De Kesselsesteenweg scoort met 3,5/10 onder het gemiddelde. Daar zijn de fietspaden op het brugdek sterk verouderd.
Men levert in Ranst wel al inspanningen om de situatie voor de fietsers te verbeteren en dat mogen we zeker niet vergeten. Zo staat de heraanleg van de Komstraat op het programma van AWV. Het fietscomfort op de Jozef Simonslaan zal verhogen na de realisatie van de Maasweg en een gepaste inrichting zal het verkeer ontmoedigen.  

 Gemengd verkeer

Op 8% van de BFF-routes, of 6 kilometer, in Ranst is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De routes in gemengd verkeer scoren gemiddeld 4/10 binnen de spits. De effectief gereden snelheden van het gemotoriseerd verkeer liggen hoog en hebben dus invloed op de scores. Ook de verkeersintensiteit is op sommige trajecten enorm groot. Zo scoort bijvoorbeeld het gemengd verkeer het minst goed op de Schildesteenweg, Molenstraat en Oudstrijdersstraat-Kerkstraat.

De resultaten van de provinciale Fietsbarometer zijn hoopgevend voor Ranst. Maar er ligt nog een pak werk op de plank. Het bestuur van Ranst geeft alvast mee er werk van te maken. De gemeente is zich er van bewust dat er voor het verkeersveiliger maken de gewestwegen wel een heuse inhaalbeweging nodig is. 

Fietstellingen

Niet alleen de meetfiets is een onderdeel van de Fietsbarometer. Ook fietstellingen maken hier deel van uit. In Ranst telt de provincie Antwerpen het hoogste aantal fietsers op het Safipad. Het aantal fietsers van Broechem naar Lier, gemiddeld 641 fietsers per werkdag, ligt er merkelijk hoger dan het aantal fietsers van Lier naar Broechem met gemiddeld 320 fietsers per werkdag. 


Meer details over de Fietsbarometer in Ranst vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website.

Je kan het gedetailleerde rapport hieronder in de bijlage terugvinden:

Deel deze pagina