Provinciale fietsbarometer

Ranst scoort 6,4/10 bij Provinciale Fietsbarometer

Op het grondgebied van de gemeente Ranst ligt zo’n 69 kilometer aan bovenlokale fietspaden. Die scoren met 6,4/10 net iets boven het provinciale gemiddelde van 6/10. Fietsen in gemengd verkeer met een totale lengte van 6 kilometer krijgt een gemiddelde eindscore van 4/10 tegenover 3,9/10 voor het provinciale gemiddelde.

Fietspaden

De eindscores van de fietspaden liggen met hun gemiddelde van 6,4/10 relatief hoog in Ranst. De steenwegen, zoals de Kesselsesteenweg, scoren het laagst. Het SAFI-pad en de jaagpaden langs het Albert- en Netekanaal scoren het hoogst.

Ondanks de mooie eindscore is er in Ranst nog werk aan de winkel.

Zo zijn de fietspaden op de Zandhovensesteenweg te smal en niet afgescheiden van de rijbaan. De provincie Antwerpen raadt aan om er de verkeersfunctie van de weg af te bouwen, zodat er een autoluwere fietsroute ontstaat.

De Kesselsesteenweg scoort met 3,5/10 onder het gemiddelde. Daar zijn de fietspaden op het brugdek sterk verouderd.

We leveren wel al inspanningen om de situatie voor de fietsers te verbeteren. Denk hier bijvoorbeeld aan het brede, afgescheiden fietspad op de Kromstraat. Het fietscomfort op de Jozef Simonslaan zal verhogen na de realisatie van de Maasweg en een gepaste inrichting zal het verkeer ontmoedigen.  

Gemengd verkeer

Op 8% van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk in Ranst is er geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. Dat komt overeen met 6 kilometer. De routes in gemengd verkeer scoren gemiddeld 4/10 binnen de spits. De effectief gereden snelheden van het gemotoriseerd verkeer liggen hoog en hebben dus invloed op de scores. Ook de verkeersintensiteit is op sommige trajecten enorm groot. Zo scoort bijvoorbeeld het gemengd verkeer het minst goed in de Schildesteenweg, Molenstraat en Oudstrijdersstraat-Kerkstraat.

De resultaten van de provinciale Fietsbarometer zijn hoopgevend voor Ranst. Maar er ligt nog een pak werk op de plank. We zijn er ons van bewust dat er voor het verkeersveiliger maken van de gewestwegen wel een heuse inhaalbeweging nodig is. 

Fietstellingen

Niet alleen de meetfiets is een onderdeel van de Fietsbarometer. Ook fietstellingen maken hier deel van uit. In Ranst telt de provincie Antwerpen het hoogste aantal fietsers op het SAFI-pad. Het aantal fietsers van Broechem naar Lier, gemiddeld 641 fietsers per werkdag, ligt er merkelijk hoger dan het aantal fietsers van Lier naar Broechem met gemiddeld 320 fietsers per werkdag. 

Meer weten

Meer details over de Fietsbarometer in Ranst vind je op de online Fietsbarometer.

Je kan het gedetailleerde rapport als bijlage terugvinden.

Downloads

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16.30 uur
Naar top