Proefopstellingen

In Broechem willen we de verkeersveiligheid verbeteren in het centrum en zeker rond de twee schoolomgevingen. Het invoeren van een uitgebreide zone 30 in het centrum en op de gewestweg was een eerste stap in die richting. Daarnaast moet vooral het vrachtverkeer geweerd worden in de Lostraat en Kapelstraat. Dat zorgt daar dikwijls voor gevaarlijke situaties.

De invoering van een tonnagebeperking in deze straten is niet haalbaar, omdat de Lostraat de aanzet vormt van de verbinding tussen Broechem en Oelegem. Er werd gezocht naar een alternatieve verbinding voor het vrachtverkeer richting Oelegem. Verschillende alternatieven werden onderzocht en besproken in een gemeenteraadscommissie. Samen met de verkeerspolitie werd daarna een proefopstelling uitgewerkt.   

Wat verandert er?

De beste route  voor het vrachtverkeer richting Oelegem loopt via de Antwerpsesteenweg (N116), Bistweg en Oelegemsesteenweg. Het gedeelte van de Bistweg tussen De Moervelden en de Oelegemsesteenweg wordt enkelrichting voor alle verkeer, behalve voor fietsers en bromfietsers klasse A, omdat de weg er niet breed genoeg is voor (vracht)verkeer in beide richtingen.

Welke route volgt het vrachtverkeer?

  • Het vrachtverkeer vanuit Lier en Ranst moet op de Antwerpsesteenweg de Bistweg indraaien;
  • Het vrachtverkeer dat vanuit Oelegem richting Lier wil, neemt ofwel de Bistweg richting Massenhovensesteenweg (N116), ofwel de Kapelstraat richting Massenhovensesteenweg. De circulatie verandert hier dus niet.
  • Nieuw is wel dat het vrachtverkeer de Kapelstraat niet mag inrijden vanaf de Massenhovensesteenweg, omdat de weg tussen de Pater Domstraat en de Massenhovensesteenweg te smal is.

Zo ontstaat er een tonnagebeperking van 3,5 ton in de Lostraat en Kapelstraat tussen de Oelegemsesteenweg en Pertendonckstraat. Met uitzondering van autobussen blijft het vrachtverkeer zoveel als mogelijk weg uit de schoolomgevingen. Laden en lossen is wel nog toegestaan.

Om te vermijden dat het vrachtverkeer via andere straten een weg zoekt, komt er in de volgende straten ook een tonnagebeperking van 3,5 ton (uitgezonderd laden en lossen): Rubenslaan, Moorstraat, Pater Domstraat, Bergsehoeven en Broechemhof.

Belangrijke opmerkingen:

  • Doorgaand vrachtverkeer blijft de gewestweg N116 volgen. De gemeente heeft niet de bevoegdheden om het vrachtverkeer van de gewestweg te halen;
  • De proefopstelling wordt voortdurend geĆ«valueerd. Wanneer er onvoorziene en/of gevaarlijke situaties ontstaan, wordt er ingegrepen;

Opmerkingen, suggesties of verbeteringen mag je doorgegeven via www.ranst.be/ietsmelden

Contact

Adres
Site Van den Nestlaan Van den Nestlaan 110 , 2520 Ranst
Tel.
Vandaag
Op afspraak van 9 tot 12 uur
Telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur & 14 tot 16 uur
Naar top