Tijdelijke opvang in een centrum voor kortverblijf

Inhoud

Een centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. Als oudere verblijf je er dag en nacht of alleen ‘s nachts. Je kan er verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. Ze zijn verbonden aan een woonzorgcentrum of aan een centrum voor herstelverblijf.

De dienstverlening is er grotendeels dezelfde als in het woonzorgcentrum of centrum voor herstelverblijf: je krijgt er de nodige verzorging (zoals verpleegkundige en hygiënische zorg), gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en sociale contacten met de andere CVK- en woonzorgcentrumbewoners.

Zo is het CVK een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en een permanent verblijf in een assistentiewoning of woonzorgcentrum. Een lijst met de door de overheid erkende centra voor kortverblijf en alle nuttige informatie vind je op de website van Zorg en Gezondheid.

Met vragen over centra voor kortverblijf kan je ook terecht bij de Woonzorglijn op het nummer 02 553 75 00.

Voorwaarden

Je kan terecht in een centrum voor kortverblijf als:

  • je 65 jaar of ouder bent.
  • de personen die je normaal thuis verzorgen dat een tijdje niet meer kunnen, bv. als ze op vakantie zijn of ziek zijn.
  • je een tijdje meer verzorging nodig hebt dan normaal, bv. als je gevallen bent.

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Naar top