Nutsvoorzieningen

Nutsmaatschappijen voeren dikwijls werken uit op het openbaar domein. 

Een defecte straatlamp meld je via 0800 635 35 of https://straatlampen.fluvius.be/

Voorziening

Contact

Aquafin (riolering)
www.water-link.be
Fluvius

Klantendienst: 078 35 35 34
Defecten en storingen: 078 35 35 00
Gasgeur en -lek: 0800 65 0 65
www.fluvius.be

Telenet
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
 

Klantendienst: 015 66 66 66
www.telenet.be

Pidpa (waterleiding)
Desguinlei 246
2018 Antwerpen
 

0800 90 300
www.pidpa.be

Proximus (telefoon)
Koning Albert II-laan 27
1030 Brussel
 

Algemeen nummer werven: 0800 14 551
www.proximus.be

Gerelateerde items

Naar top