Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart aanvragen

Inhoud

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen als je voldoet aan een van deze voorwaarden.

  • Je scoort minstens 2 punten voor het onderdeel ‘verplaatsingen’ (ook voor kinderen).
  • Je gezondheidstoestand geeft aanleiding tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten.
  • Je hebt toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat in deze lijst staat.
  • Je bent getroffen door een blijvende invaliditeit van minstens 80 %.
  • Je hebt een blijvende invaliditeit van minstens 50 % hebt die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen.
  • Je beide armen zijn volledig verlamd of geamputeerd.
  • Je bent oorlogsinvalide met minstens 50 % oorlogsinvaliditeit.

Procedure

Via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kan je de parkeerkaart aanvragen.

Heb je hierbij hulp nodig? Dan kan je terecht bij je ziekenfonds of maak een afspraak bij zorg en welzijn via 03 385 38 88.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Is je kaart beschadigd? Zodra je je nieuwe kaart hebt ontvangen, stuur je je oude kaart op naar:

Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel

Ook bij overlijden moet de parkeerkaart teruggestuurd worden.

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Vandaag
Open van 9 tot 12 uur
Naar top