Equivalent leefloon

Inhoud

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er zijn drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer je minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, word je beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

De bedragen kan je hier bekijken.

Voorwaarden

Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:

 • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
 • geen recht hebben op een leefloon of maatschappelijke integratie
 • zich in een noodtoestand bevinden. Dit wil zeggen dat je niet in staat bent om onderdak te vinden, om je te voeden, om je te kleden, om je te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg.

Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Procedure

 • Neem contact op met het OCMW van je verblijfplaats en geef aan dat je een vraag rond het equivalent leefloon hebt.
 • De maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek doen om te weten of je in aanmerking komt voor een equivalent leefloon. Het is de bedoeling dat je hier actief aan meewerkt.
 • Op basis van dit onderzoek zal het OCMW beslissen of je effectief een equivalent leefloon toegekend krijgt. Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.

Wat meebrengen

 • identiteitsdocument
 • indien er inkomsten zijn: bewijzen van de huidige inkomsten van jou en eventueel jouw gezinsleden (dit geldt niet voor minderjarige kinderen)
 • een overzicht van je spaargelden
 • huurovereenkomst
 • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden

Contact

Adres
Sociaal huis Schildesteenweg 16 , 2520 Ranst
Tel.
Ondernemingsnummer
0212.210.462
Vandaag
Open van 9 tot 12 uur
Op afspraak van 13 tot 16 uur
Naar top