Hoe verloopt de hulpverlening tijdens een noodsituatie?

Over ANIP, BNIP’s, rampenfases, coördinatiecomité, CP-Ops en dergelijke meer.

Het ANIP

Bij een noodsituatie moet de samenwerking tussen de hulpverleners optimaal verlopen. Hiervoor werd een Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP), vaak rampenplan genoemd, opgesteld.
Het ANIP beschrijft de organisatie en coördinatie van alle diensten en instanties die betrokken (kunnen) zijn bij de hulpverlening tijdens een noodsituatie.
Het eerste deel van het ANIP kan je hieronder raadplegen, het tweede deel zijn de bijlagen die de concrete afspraken en contactgegevens van alle hulpverleners bevatten. Deze bijlagen zijn omwille van privacyredenen niet raadpleegbaar.

Voor bijzondere risico’s, zoals de mogelijke elektriciteitsschaarste, worden dan weer bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP’s) opgesteld. Deze bevatten bovenop de maatregelen die standaard opgenomen zijn in het ANIP, specifieke maatregelen en informatie voor dat specifieke risico.

Van incident naar noodsituatie

Het ANIP beschrijft onder andere de voorwaarden voor 'opschaling'. Opschalen is nodig wanneer een incident niet bestreden kan worden met de middelen en kennis die de hulpdiensten standaard ter beschikking hebben. Opschalen kan betekenen dat er bijkomende manschappen en materiaal uit omringde brandweerkorpsen of politiezones gevraagd wordt of dat het Rode Kruis ingeschakeld wordt om de MUG en ambulance-diensten bij te staan. Dit betekent meestal ook dat er meer coördinatie en overleg noodzakelijk is, omdat de hulpverleningsoperatie groter is dan normaal.

De CP-Ops

De Commandopost-Operaties, CP-Ops in het vakjargon, zorgt voor de coördinatie van de hulpverlening op het terrein/ de plaats van de noodsituatie. De CP-Ops staat onder leiding van een officier van de brandweer of politie of van een MUG-arts. Het is meestal een commandovoertuig van politie of brandweer en vooral de plaats waar de verschillende leidinggevenden elkaar vinden om de noodsituatie samen te bestrijden.

CCGEM

Het CCGEM, voluit het Gemeentelijke Coördinatiecomité, is de crisiscel van de gemeente. Dit comité komt bij elkaar onder leiding van de burgemeester en bestaat uit vertegenwoordigers van dezelfde betrokken hulpdiensten zoals bij de Commandopost-Operaties (CP-ops), maar dan op een hoger niveau.

Het CCGEM wordt bij elkaar geroepen wanneer er bijzondere beslissingen genomen moeten worden om de noodsituatie te bestrijden: het verplicht ontruimen van de inwoners rond het incident, het inzetten van bijzondere middelen van Defensie of uit de privé (en waar mogelijk hoge kosten aan verbonden zijn), het nemen van beschermingsmaatregelen zoals een verbod om nog groenten te eten uit eigen tuin na een zware brand, ...

Openingsuren & contact

noodplanambtenaar

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst
e-mail
noodplanning@ranst.be

Deel deze pagina