De noodplanambtenaar

De noodplanambtenaar is de adviseur van de burgemeester voor de civiele veiligheid.
Hij staat 24 uur op 24, 7 dagen op 7 ter beschikking van de burgemeester en de hulpdiensten om belangrijk advies te geven over de organisatie van grote hulpverleningsacties, het voeren van crisiscommunicatie, het nemen van beschermingsmaatregelen naar de bevolking, ...

Het werk van de noodplanambtenaar is min of meer onder te verdelen in 2 grote blokken:
noodplanning en crisisbeheer.

Noodplanning omvat alle acties die genomen worden om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op noodsituaties (en is dus niet te verwarren met preventie, dat zich richt op het voorkomen van noodsituaties).
Het grootste deel van zijn tijd spendeert de noodplanambtenaar dan ook aan het voorbereiden van de gemeente en de hulpdiensten op een mogelijke noodsituatie.
Hij organiseert de bijeenkomsten van de Veiligheidscel, analyseert de risico’s op het grondgebied, geeft advies over evenementen, maakt het nood- en interventieplan en actiekaarten om de hulpverlening te vergemakkelijken, ...

Het crisisbeheer omvat dan alle acties die genomen worden om de noodsituatie te bestrijden en de terugkeer naar een normale situatie mogelijk te maken. In het kader van crisisbeheer is de noodplanambtenaar 24/7 oproepbaar.
Hij verwittigt de verschillende gemeentelijke en hulpdiensten, adviseert de burgemeester en de hulpdiensten, organiseert het CCGEM (crisiscel gemeente), organiseert de nazorg en de evaluatie van de hulpverlening, ...

Openingsuren & contact

noodplanambtenaar

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst
e-mail
noodplanning@ranst.be

Deel deze pagina