Vossen

Bestrijding van vossen is niet eenvoudig. Het leefgebied van vossen is 5 tot 10 km² groot en binnen dit territorium dulden zij geen vreemde soortgenoten. Vossen bejagen betekent territoria leegmaken, die snel weer kunnen worden ingenomen door andere, meestal jonge dieren.
Indien de vos in dichtbewoonde gebieden vertoeft, maakt dit de jacht erop moeilijk.
Jagen met het geweer is immers verboden op minder dan honderdvijftig meter van woningen of gebouwen in de richting van de woning.

Het gemeentebestuur zelf kan weinig ondernemen naar bestrijding toe. Hiervoor moeten we ons richten tot de jachtrechthouders binnen ons grondgebied. Omdat het probleem tot buiten onze gemeentegrenzen reikt, is een gecoördineerde aanpak noodzakelijk. Deze rol is weggelegd voor het Agentschap Natuur & Bos.

Volgens het Jachtopeningstijdenbesluit (artikel 6.2°) is de jacht op de vos open van 1 oktober tot en met 14 februari. Verder kan de grondgebruiker of de grondeigenaar de vos bestrijden of laten bestrijden, wanneer er schade is aan gewassen of eigendommen door de vos en wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. De bestrijding is dan niet gebonden aan een openingsperiode, maar moet wel afzonderlijk worden gemeld aan het Agentschap voor Natuur en Bos (www.natuurenbos.be).

Bij toepassing van artikel 20§3 van het Jachtvoorwaardenbesluit kunnen de door de eigenaars of gebruikers aangestelde bijzondere veldwachters het ganse jaar door met het geweer de populatie van vossen regelen op de terreinen van hun aanstellers.

Om de schadeproblematiek op te volgen en ook een beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau, organiseren verschillende gemeentes in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop je elk schadegeval kan melden.

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

vos

Deel deze pagina