Pesticiden

Zonder is gezonder

Slakken in je moestuin, planten tussen de tegels van het voetpad of in de grasmat van het sportveld, pleinen en parken onderhouden... We grijpen gemakshalve naar pesticiden.

Die producten werken doorgaans goed, maar ze zijn schadelijk voor de gezondheid en voor de natuur. Ze vervuilen het water en de lucht en maken planten en dieren ziek.
Eens in het milieu, zijn deze stoffen erg moeilijk te verwijderen.

Aan de slag zonder pesticiden

  1. Voorkom het gebruik van pesticiden. Ontwerp of laat de tuin, het park, het terras of plein zo ontwerpen dat er rekening gehouden wordt met een pesticidenvrij beheer. Hier hebben de landschapsarchitect en tuinarchitect een belangrijke rol. Ontwerptips om pesticidenvrij te beheren, zijn verzameld in de ‘leidraad pesticidenvrij ontwerpen’
  2. Gebruik alternatieven. In de ‘bestrijdingsgids’ vind je concrete tips om specifieke problemen op te lossen en ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen te bestrijden, zonder pesticiden.
  3. Is het echt niet mogelijk zonder? Welke pesticiden je in laatste instantie kan gebruiken kan je lezen op de site www.zonderisgezonder.be

Nieuwe regels sinds 2015

De nieuwe regels gelden voor alle terreinen waar niet aan land- en tuinbouw gedaan wordt. Een particuliere tuin valt niet onder deze regelgeving.

Vanaf 1 januari 2015 mogen geen pesticiden meer gebruikt worden:

  • Op alle terreinen die horen bij een openbare dienst of daarvoor gebruikt worden zoals schoolterreinen, terreinen van de gemeente, zorginstellingen, perrons,…
  • Op alle terreinen gelegen in een drinkwaterbeschermingsgebied
  • In een zone van 6 meter langs oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld grachten, waterlopen en vijvers
  • Op bermen

Vanaf 1 januari 2015 geldt op de overige terreinen een minimumgebruik:

  • Op verhardingen groter dan 200m²;
  • Op alle terreinen die toegankelijk zijn voor publiek of kwetsbare groepen. Minimumgebruik betekent dat je pesticiden enkel op de te bestrijden planten of ongewenste dieren mag gebruiken. 

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

pesticiden

Deel deze pagina