Klimaatneutrale organisatie 2020 en burgemeesterconvenant

De klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voorstaan. De gevolgen van een verstoord klimaat leiden tot problemen voor mens, dier en natuur. Het vormt een gevaar voor onze welvaart en de manier waarop we nu samenleven. Gelukkig kunnen we hier zelf iets aan veranderen door minder energie te verbruiken en in te zetten op hernieuwbare energie!

Het energie- en klimaatbeleid op lokaal niveau begint gelukkig aan belang te winnen. Gemeenten engageren zich om het verschil te maken met een gericht en langlopend beleid dat aansluit bij de internationale doelstellingen op het vlak van energie en klimaat. Ook onze gemeente wil in het klimaat-verhaal zijn steentje bijdragen. Zo heeft Ranst zich in 2013 reeds geëngageerd door in te tekenen op de campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020. Dit wil zeggen dat we de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) van onze eigen gemeente zo veel mogelijk willen verminderen en vanaf 2020 de resterende uitstoot compenseren.  

In 2014 heeft Ranst het burgemeestersconvenant ondertekend. Dit is een initiatief van de Europese Commissie waarbij steden en gemeenten zich engageren om hun CO2-uitstoot op het volledige grondgebied te verminderen met minstens 20% tegen 2020. We hebben hiervoor een strategie uitgewerkt die vervat zit in het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan. Hierin staan concrete acties uitgeschreven die we als gemeente kunnen volgen om deze doelstellingen te halen. Voorbeelden hiervan zijn energiebesparende maatregelen in onze eigen organisatie, de aankoop van 100% groene stroom, het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, het geven van de Igean-energielening aan onze inwoners, …

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83 of 03 470 10 89
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina