Klimaatneutrale organisatie 2020 en burgemeesterconvenant

De klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen waar we als samenleving voorstaan. De gevolgen van een verstoord klimaat leiden tot problemen voor mens, dier en natuur. Het vormt een gevaar voor onze welvaart en de manier waarop we nu samenleven. Gelukkig kunnen we hier zelf iets aan veranderen door minder energie te verbruiken en in te zetten op hernieuwbare energie!

Het energie- en klimaatbeleid op lokaal niveau begint gelukkig aan belang te winnen. Gemeenten engageren zich om het verschil te maken met een gericht en langlopend beleid dat aansluit bij de internationale doelstellingen op het vlak van energie en klimaat. Ook onze gemeente wil in het klimaat-verhaal zijn steentje bijdragen. Zo heeft Ranst zich in 2013 reeds geëngageerd door in te tekenen op de campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020. Dit wil zeggen dat we de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) van onze eigen gemeente zo veel mogelijk willen verminderen en vanaf 2020 de resterende uitstoot compenseren.  

In 2014 heeft Ranst het burgemeestersconvenant ondertekend. Dit is een initiatief van de Europese Commissie waarbij steden en gemeenten zich engageren om hun CO2-uitstoot op het volledige grondgebied te verminderen met minstens 20% tegen 2020. We hebben hiervoor een strategie uitgewerkt die vervat zit in het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan. Hierin staan concrete acties uitgeschreven die we als gemeente kunnen volgen om deze doelstellingen te halen. Voorbeelden hiervan zijn energiebesparende maatregelen in onze eigen organisatie, de aankoop van 100% groene stroom, het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, het geven van de Igean-energielening aan onze inwoners, …

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen gesloten

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken doe je bij voorkeur online of via 03 470 10 83.

Deel deze pagina