Strooidienst en sneeuw ruimen

Als er sneeuw valt, stellen de mensen van onze technische dienst alles in het werk om de gemeentelijke wegen en fietspaden zo goed en zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden.
Ze presteren dan zeer lange dagen en doen al het mogelijke om problemen te voorkomen en snel en degelijk te werken.
De weersvoorspellingen worden nauwlettend in de gaten gehouden en indien mogelijk wordt er ook preventief gestrooid.
Maar ons grondgebied is zeer groot en onze werkmannen kunnen niet overal tegelijk zijn, zeker bij zware winterse omstandigheden.
Indien we op zo’n momenten op jouw medewerking kunnen rekenen om het stukje voetpad en oprit voor je eigendom  sneeuw- en ijsvrij te houden, dan komen we al een heel eind!
Je bewijst er jezelf en jouw buren een grote dienst mee! Iedereen is trouwens verplicht en zelf verantwoordelijk om het voetpad voor de eigen woning sneeuwvrij te maken!

Ondertussen beschikt de gemeente ook over een fietspadstrooier, zodat we ook de veiligheid van de fietsers beter kunnen waarborgen.

Tips bij het sneeuw ruimen:

  • Maak het jezelf makkelijk en gebruik een sneeuwschop, zo kan je op relatief korte tijd grote(re) hoeveelheden sneeuw ruimen en ijsvrij houden.
  • Let hierbij op dat je de sneeuw best ophoopt op een plaats waar zowel het verkeer, fietsers als voetgangers zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Hou ook zoveel mogelijk de straatgoten en rioolopeningen vrij, zodat het smeltwater (zowel van het wegdek als van het voetpad) makkelijk kan wegvloeien.
  • Voorzie ook altijd een kleine voorraad strooizout, zodat je nooit zonder zit als het winterweer plots toeslaat!
  • Denk bij het strooien ook aan het milieu: gebruik niet te veel zout en strooi alleen waar het nodig is! (bv. op plaatsen waarover gelopen of gereden wordt en dus niet in bermen of grachten).

Deel deze pagina