Algemeen directeur

De algemeen directeur, Wim Van der Schoot, is de hoogste ambtenaar bij het gemeentebestuur.
Hij bereidt de dossiers voor die aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. Hij woont deze vergaderingen bij en is verantwoordelijk voor de verslaggeving ervan.

Vermits hij vast benoemd is en de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege bijwoont, is hij de schakel tussen de politieke bestuursorganen en de administratie. Zo zorgt hij  voor de continuïteit in het gemeentelijk beleid.

Naast deze taak staat de algemeen directeur, onder het gezag van het schepencollege, in voor de coördinatie, leiding en organisatie van de gemeentelijke diensten en is hij, behoudens de uitzonderingen voorzien in de wet, hoofd van het personeel.
Dit betekent dat hij binnen de administratie verantwoordelijk is voor de werkingsprocessen als planning, organisatie, motivatie en controle met het oog op het vastleggen en bereiken van de bepaalde doelstellingen.

Je kan hem tijdens de kantooruren bereiken via:

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 86
e-mail
info@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina