Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

De dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voorziet thuishulp voor bejaarden en zorgbehoevenden. De hulp kan bestaan uit huishoudelijke taken (wassen, strijken, koken, boodschappen doen,…), verzorgende en andere taken, al naargelang de individuele noden.

Momenteel is de wachtlijst niet lang.

Voorwaarden

 • je verblijft in Ranst
 • je kan nog moeilijk zelf instaan voor het huishouden, lichaamsverzorging of het onderhoud van de woning
 • je bent thuis terwijl de verzorgende aanwezig is

Hoe aanvragen

 • een aanvraag voor thuishulp doe je bij het OCMW, dit kan ook telefonisch
 • een maatschappelijk werker komt bij je op bezoek om samen met jou je situatie te bekijken en de aanvraag te behandelen
 • de frequentie van de hulp wordt in onderling overleg bepaald
 • je ontvangt een factuur in de loop van de maand na de maand dat je hulp kreeg
 • je betaalt per (Europese) domiciliëring
 • momenteel is er geen wachtlijst dus je kan meteen geholpen worden

Kostprijs

Aan de hand van je financiële gegevens wordt je persoonlijke bijdrage in de kosten vastgesteld. Dit is een uurbedrag en wordt berekend op basis van vastgelegde barema's.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Rekeninguittreksel met het inkomen van de laatste drie maanden
 • Eventueel een bewijs van invaliditeit

Meer info

Bij de bijlagen kan je de resultaten bekijken van het tevredenheidsonderzoek dat in 2016 georganiseerd werd in de diensten poetshulp met dienstencheques en gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 17 tot 19 uur

Je kan steeds langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren.

dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Deel deze pagina