Dienst voor gezinszorg

De dienst voor gezinszorg voorziet thuishulp voor bejaarden en zorgbehoevenden. De hulp kan bestaan uit huishoudelijke taken (wassen, strijken, koken, boodschappen doen …), verzorgende en andere taken, naargelang van de individuele noden.

Momenteel is de wachtlijst niet lang.

Voorwaarden

 • Je verblijft in Ranst.
 • Je kan nog moeilijk zelf instaan voor het huishouden, je lichaamsverzorging of het onderhoud van de woning.
 • Je bent thuis terwijl de verzorgende aanwezig is.

Hoe aanvragen

 • Een aanvraag voor thuishulp doe je bij het OCMW; dat kan ook telefonisch.
 • Een maatschappelijk werker komt op bezoek om samen jouw situatie te bekijken en de aanvraag te behandelen.
 • De frequentie van de hulp wordt in onderling overleg bepaald.
 • Je ontvangt een factuur in de loop van de maand na de maand dat je hulp kreeg.
 • Je betaalt per (Europese) domiciliëring.
 • Momenteel is er geen wachtlijst, dus je kan meteen geholpen worden.

Kostprijs

Aan de hand van je financiële gegevens wordt je persoonlijke bijdrage in de kosten vastgesteld. Dat uurbedrag wordt berekend op basis van vastgelegde barema's.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • rekeninguittreksel met het inkomen van de laatste drie maanden
 • eventueel een bewijs van invaliditeit

Meer info

In de bijlagen kan je de resultaten bekijken van het tevredenheidsonderzoek dat in 2023 georganiseerd werd in de dienst poetshulp met dienstencheques en de dienst voor gezinszorg.

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Vrije permanentie (zonder afspraak) tijdens de openingsuren.

Op afspraak:
maandag en donderdag van 13 tot 16 uur.

dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Deel deze pagina