Sociaal tarief gas en elektriciteit

Heel wat mensen kunnen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximumprijzen (ook sociale tarieven genoemd). Die tarieven liggen een stuk lager dan de normale prijzen. Ook wanneer je een budgetmeter hebt, kan je genieten van de sociale maximumprijzen, als je behoort tot één van de categorieën van rechthebbenden.

Voorwaarden

 • Je verblijft in Ranst.

Jij of eender wie die met jou onder hetzelfde dak leeft, moet binnen één van de volgende categorieën vallen:

 • personen met een handicap die:
  • een tegemoetkoming aan gehandicapten voor een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van minstens 65 % krijgen;
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen;
  • een integratietegemoetkoming krijgen;
 • bejaarden die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen;
 • personen die een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen;
 • bejaarden met een gewaarborgd inkomen/Inkomensgarantie voor Ouderen;
 • kinderen die een permanente ongeschiktheid (fysiek of mentaal) van minstens 66 % hebben;
 • personen die een aanvraag deden voor een van de vorige tegemoetkomingen en ondertussen een tegemoetkoming krijgen van het OCMW;
 • personen met een leefloon;
 • personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, voor onbeperkte tijd in België verblijven en steun krijgen van het OCMW.

Hoe aanvragen

Vanaf 2012 krijg je normaal de sociale maximumprijs automatisch toegekend als je daar recht op hebt. Is dat niet het geval, dan kan je het sociaal tarief aanvragen bij je elektriciteits- en gasleverancier. Je overhandigt daarvoor aan je leverancier een attest waaruit blijkt dat jij zelf of een gezinslid behoort tot één van de bovenstaande categorieën.

  Je kan op het OCMW terecht voor het bekomen van de volgende attesten:

 • attest leefloon of maatschappelijke hulp gelijk aan leefloon;
 • attest financiële steun in afwachting van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming hulp aan bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten.

Kostprijs

Bedrag

De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven.

 Je vindt het actuele bedrag van die maximumprijs op de website van de CREG, de Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Uitzonderingen

 Je hebt geen recht op het sociaal tarief als de aansluiting betrekking heeft op:

 • een tweede verblijfplaats;
 • de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw;
 • het verbruik als professionele elektriciteitsverbruiker (je bent zelfstandige of hebt een bedrijf);
 • een tijdelijke aansluiting.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • een attest waaruit blijkt dat jij of een gezinslid behoort tot één van de categorieën opgenomen onder de voorwaarden

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij raden aan om ondanks de aangegeven openingsuren telefonisch of per mail een afspraak te maken.

Deel deze pagina