Verwarmingstoelage

Heb je een laag inkomen en verwarm je met huisbrandolie (stookolie of mazout), verwarmingspetroleum of bulkpropaangas? Dan kan je via het OCMW een beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds.
Je kan een toelage ontvangen voor maximaal 1.500 liter per kalenderjaar.
De leveringen mogen gespreid gebeuren.

Voorwaarden

 • Je verblijft in Ranst.
 • Je behoort tot één van de volgende categorieën:
  • categorie 1: je hebt recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de geneeskundige verzorging (= OMNIO-statuut, RVV-statuut);
  • categorie 2: het jaarlijks belastbare bruto-inkomen van je huishouden is lager dan € 17.083,39, verhoogd met € 3.162,60 per persoon ten laste (1 januari 2016);
  • categorie 3: je hebt een schuldenoverlast en geniet van een schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en je kan je verwarmingsfactuur niet betalen.

Hoe aanvragen

 • Een aanvraag voor een verwarmingstoelage doe je op het OCMW.
 • Je doet de aanvraag binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.
 • Het OCMW zal nakijken of je in aanmerking komt voor een verwarmingstoelage.

Kostprijs

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.

Uitzonderingen

Aardgas via de aansluiting op het distributienet, propaangas en butaangas in gasflessen komen niet in aanmerking.

Wat meebrengen

 • het meest recente aanslagbiljet personenbelasting
 • je identiteitskaart
 • de leveringsfactuur
 • en indien van toepassing:
  - als je in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft
  - bij schuldoverlast: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de schuldbemiddelaar

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij raden aan om ondanks de aangegeven openingsuren telefonisch of per mail een afspraak te maken.

Deel deze pagina