Huurwaarborg

Wie een woning wil huren maar de huurwaarborg niet kan betalen, kan het OCMW vragen om borg te staan. Het OCMW treedt op als tussenpersoon tussen huurder en verhuurder.

De borgstelling is uitsluitend administratief en kan maximum 3 maanden huur bedragen.

De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Als er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt is, gaat men ervan uit dat de woning zich aan het einde van de overeenkomst nog in dezelfde staat bevindt als toen de huurder de woning betrok. De huurder is dan niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade en de herstellingskosten. Hij is wel verantwoordelijk als de verhuurder kan bewijzen dat bepaalde beschadigingen er bij de intrek van de huurder nog niet waren. Het OCMW hoeft niet te controleren of er een plaatsbeschrijving werd opgemaakt.

Het OCMW van de gewoonlijke feitelijke verblijfplaats is bevoegd. Het hangt dus af van het ogenblik waarop je je aanvraag doet. Wanneer je het OCMW steun vraagt voor de huurwaarborg nadat je je in je nieuwe woning hebt gevestigd, richt je je tot de gemeente waar je nieuwe woning zich bevindt. Op deze algemene regel is er een uitzondering voor daklozen en personen die de lokale of federale opvangstructuur voor vluchtelingen verlaten.

Voorwaarden

 • Je verblijft in Ranst.
 • Je kan alleen voor je hoofdverblijfplaats een huurwaarborg aanvragen.
 • De huisbaas moet akkoord gaan met een borgstelling door het OCMW.
 • Het financieel onderzoek moet uitwijzen of je de gevraagde huurprijs kan betalen en al dan niet in de mogelijkheid bent om de huurwaarborg zelf te betalen.
 • Je dient rekeninguittreksels van zicht- en spaarrekeningen voor te leggen.
 • Je moet de aanvraag tot huurwaarborg indienen voordat je in de woning trekt. Het huurcontract mag al ondertekend zijn. De betaling van de huurwaarborg is door de huisbaas niet meer afdwingbaar van zodra je in de woning verblijft.

Hoe aanvragen

 • Een aanvraag voor een huurwaarborg doe je bij het OCMW tijdens de openingsuren.
 • Het OCMW onderzoekt je vraag en beslist of je in aanmerking komt voor een huurwaarborg.
  (In eerste instantie bekijkt het OCMW of je in aanmerking komt voor een huurwaarborglening via Wonen Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/huurwaarborglening-van-het-vlaams-woningfonds.)
 • Het OCMW zal administratief borg staan voor maximaal drie maanden huur.
 • Je betaalt maandelijks minimum € 25 per maand van de huurwaarborg terug.

Kostprijs

Het bedrag dat je ontvangt, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Het gaat wel om een bedrag gelijk aan maximaal drie maanden huur.

Wat meebrengen

 • huurcontract van de woning
 • identiteitskaart van ieder lid van het gezin
 • rekeninguittreksels van de bank van de laatste drie maanden
 • eventueel al het akkoord van de verhuurder (zie bijlage)

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Vrije permanentie (zonder afspraak) tijdens de openingsuren.

Op afspraak:
maandag en donderdag van 13 tot 16 uur.

Deel deze pagina