Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding is een onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en de maatschappelijk werker van de sociale dienst. Binnen dit plan verwijzen we je door naar de arbeidstrajectbegeleider die je helpt bij het zoeken naar werk.

De arbeidstrajectbegeleider zal je via een intensief, planmatig en fasegewijs traject naar een tewerkstelling op de arbeidsmarkt begeleiden. Daarbij houden we rekening met je individuele beperkingen en mogelijkheden. We zetten verschillende middelen in, zoals bijvoorbeeld het volgen van een opleiding, vrijwilligerswerk, een sociale tewerkstelling bij het OCMW zelf of bij een andere organisatie, een doorverwijzing naar andere diensten …

In bepaalde situaties kunnen we beslissen om je een voortraject te laten volgen.
Je moet hiervoor voldoende Nederlands praten en verstaan.
Door je in te schakelen in een voortraject, krijgen de arbeidstrajectbegeleiders een beter zicht op je mogelijkheden. Als je het traject doorlopen hebt, kunnen we beter inspelen op je noden en zo de begeleiding optimaliseren.

Een specifieke sociale tewerkstellingsmaatregel voor een OCMW is de 'artikel 60'-tewerkstelling. 
Dan kom je in dienst bij het OCMW en word je tewerkgesteld binnen de eigen diensten, bij VZW's, bij sociale economie initiatieven of bij een privéwerkgever.
Die tewerkstelling is beperkt in tijd, met als doel de nodige werkervaring op te doen.

Voorwaarden

  • Je verblijft in Ranst.
  • Je bent in begeleiding bij het OCMW.
  • Je hebt recht op leefloon of maatschappelijke hulp.
  • Je bent geen student.
  • Je beschikt over stabiele huisvesting.
  • Je voldoet aan de nodige randvoorwaarden om te kunnen werken (kinderopvang, mobiliteit, cultuur, gezondheid).

Kostprijs

Arbeidstrajectbegeleiding is gratis.

Afhandeling

  • Je maatschappelijk werker verwijst je door naar de arbeidstrajectbegeleiding.
  • De arbeidstrajectbegeleider nodigt je uit voor een eerste gesprek waarin verdere afspraken worden gemaakt.
  • Je komt regelmatig op gesprek bij de arbeidstrajectbegeleider in het kader van je individueel traject.

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen gesloten

Vrije permanentie (zonder afspraak) tijdens de openingsuren.

Op afspraak:
maandag en donderdag van 13 tot 16 uur.

Deel deze pagina