Groentebedeling

Heel wat mensen hebben door beperkte middelen weinig of geen toegang tot duurzame en gezonde voeding. De verkoop van groenten en fruit verloopt in België voornamelijk via veilingen. In bepaalde periodes kan er een overaanbod zijn. De Europese Commissie heeft een regeling uitgewerkt om die overschotten bij voorkeur gratis ter beschikking te stellen aan liefdadigheidsinstellingen en OCMW’s.

Het OCMW van Ranst heeft hiervoor een toegangspas aangevraagd. Elke maand worden verse groenten opgepikt op de veiling om diezelfde dag nog te verdelen. Er wordt ook ruimte voorzien om bij het afhalen van het groentepakket elkaar te ontmoeten of gezellig bij te kletsen met een kopje koffie of thee.

Voorwaarden

 • Inwoners uit Ranst die tot één van de volgende categorieën behoren, kunnen voor een volledig kalenderjaar aanspraak maken op de groentebedeling:

  • personen die recht hebben op een leefloon;
  • personen die recht hebben op een equivalent leefloon;
  • personen in collectieve schuldenregeling;
  • personen in budgetbeheer die in aanmerking komen volgens het steunbarema;
  • personen in budgetbegeleiding die in aanmerking komen volgens het steunbarema;
  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT) via het ziekenfonds;
  • personen die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
  • personen die recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT) of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB);
  • personen die niet in begeleiding zijn, maar in aanmerking komen volgens het steunbarema;
  • personen die in een lokaal opvanginitiatief verblijven.

Meer info

Belangrijk om te weten is dat …

… de groentepakketten gratis worden verdeeld.

… het OCMW niet kan bepalen hoe groot de pakketten zijn. Dat verschilt van seizoen tot seizoen  en hangt af van het aanbod op de veiling.

… de aanvrager geen spaargelden hoger dan € 6.200,00 mag hebben.

… het toegestaan is om één woongelegenheid in volle eigendom of vruchtgebruik te hebben. De woning moet als hoofdverblijfplaats dienen.

… personen die niet in begeleiding zijn maar zich willen inschrijven voor de groentebedeling, uitgenodigd zullen worden om hun behoeftigheid vast te stellen.

… de groenten enkel op het afgesproken tijdstip en de afgesproken locatie opgehaald kunnen worden.

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Vrije permanentie (zonder afspraak) tijdens de openingsuren.

Op afspraak:
maandag en donderdag van 13 tot 16 uur.

Deel deze pagina