Voedselpakketten

Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Ranst engageert zich om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte.

Wij verdelen voedingsmiddelen ontvangen vanuit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Via dit fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. 

De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen'T. 
De FEAD voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen. Dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.

De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare voeding. De pakketten bevatten meestal rijst, spaghetti, melk, olie, confituur, maaltijden in blik, ...

Voorwaarden

 • je verblijft in Ranst
 • je behoort tot één van de volgende doelgroepen:
  • je hebt recht op een leefloon/ equivalent leefloon
  • je ontvangt een financiële steun of toelage van het OCMW waarbij er al uit een financieel onderzoek is gebleken dat je tot de categorie van begunstigden behoort
  • je bent in collectieve schuldenregeling en hebt een maandelijks beschikbaar inkomen dat onder de armoedegrens valt
  • je bent bij het OCMW in budgetbeheer of –begeleiding en hebt een maandelijks beschikbaar inkomen na aftrek van de schuldaflossingen dat onder de armoedegrens valt
  • je hebt een maandelijks beschikbaar inkomen dat na aftrek van de door het OCMW aanvaarde schuldaflossingen onder de armoedegrens valt

Hoe aanvragen

 • voor een aanvraag kan je elke werkdag tijdens de openingsuren terecht bij het OCMW 
 • na een sociaal en financieel onderzoek kan mogelijk een voedselpakket worden toegekend

Kostprijs

De hulpverlening is gratis.

Wat meebrengen

 • een overzicht van je inkomsten
 • indien van toepassing: een overzicht van je schulden
 • indien van toepassing: een bewijs dat je in collectieve schuldenregeling bent

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Vrije permanentie (zonder afspraak) tijdens de openingsuren.

Op afspraak:
maandag en donderdag van 13 tot 16 uur.

Deel deze pagina