Studietoelage

De school- en studietoelage is een initiatief van de Vlaamse Overheid en helpt gezinnen financieel te ondersteunen in verband met het onderwijs van hun kind(eren). Je kan van 1 augustus tot 1 juni, van het lopende schooljaar, een aanvraag doen voor school- of studietoelagen. De dienst Zorg en Welzijn kan je helpen bij het invullen van je aanvraagformulier.

Hoe aanvragen

Aanvraagformulieren voor een studietoelage kan je krijgen

- op het secretariaat van de onderwijsinstelling;

- bij de sociale dienst van de hogeschool of universiteit;

- bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Studietoelagen: H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel. Tel : 1700 ( gratis ).

Meer info

Alle informatie over voorwaarden, procedures en de nodige documenten vind je hier.

Openingsuren & contact

Zorg en Welzijn

adres
Schildesteenweg 162520 Ranst (Oelegem)
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 385 38 88
e-mail
zorg.welzijn@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina