Ereburgerschap Ranst

Het ereburgerschap wordt per hoge uitzondering toegekend aan natuurlijke personen die wonen in de gemeente, er gewoond hebben of er een aantoonbare band mee hebben.

Voorwaarden

Kandidaten voor het ereburgerschap moetenĀ voldoen aan één of meer van de volgende criteria:

  • Hij/zij heeft de gemeente een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling gegeven.
  • Hij/zij heeft een grote faam en aanzien verworven met een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling.
  • Hij/zij heeft op een bijzondere manier bijgedragen tot het welzijn of de welvaart van de gemeente Ranst.

Regelgeving

Om ereburgers te kunnen benoemen, heeft de gemeente Ranst een reglement goedgekeurd.

Je kan het volledige reglement hieronder raadplegen.

Deel deze pagina