Gemeentelijke lagere scholen in Ranst

'De Knipoog'
Gemeentelijke basisschool Ranst
Schoolstraat 17 te 2520 Ranst
Tel.: 03 475 14 48
directie.gbsranst@ranst.be

www.glsdeknipoog.be

Schoolhoofd: Verheyen Veronique 


'De Sleutel'
Gemeentelijke lagere school Broechem
Lostraat 51 te 2520 Broechem
Tel.: 03 485 65 14
directie.glsbroechem@ranst.be

www.glsdesleutel.be

Schoolhoofd: Van Olmen Marleen


'De Driehoek'
Gemeentelijke basisschool Oelegem
Schildesteenweg 12
2520 Oelegem
Tel.: 03 383 50 36
directie.gbsoelegem@ranst.be

www.glsdedriehoek.be

Schoolhoofd: Ruymaekers Marleen 

Deel deze pagina