Kinderopvang starten

Wil je zelf graag van start gaan met kinderopvang? Dan vind je hier een aantal tips en richtlijnen: (bron: Agentschap Ondernemen , Kind & Gezin)

Starten met een nieuw kinderopvanginitiatief
Vóór je van start gaat, is het van groot belang te kunnen inschatten wat je inkomsten en uitgaven zijn, of je zaak leefbaar is. Aan de hand van een eenvoudige vragenlijst, het ‘Startkompas zelfstandige kinderopvang’, wordt het mogelijk om je project goed voor te bereiden en de haalbaarheid van je kinderopvanginitiatief in te schatten. Het 'Startkompas zelfstandige kinderopvang' bevat ook een kasplan dat je in staat stelt eventuele tekorten of overschotten tijdig op te sporen.
Ben je al gestart in de zelfstandige kinderopvang en op zoek naar een instrument om je kosten en inkomsten beter te beheren, dan kan het 'Kasplan zelfstandige kinderopvang' iets voor jou zijn.
Zie je het niet helemaal zitten om het ‘Startkompas zelfstandige kinderopvang’ of het 'Kasplan zelfstandige kinderopvang' alleen in te vullen? Het Agentschap Ondernemen kan je hierbij ondersteunen. Op geregelde tijdstippen organiseert het Agentschap Ondernemen infosessies waarin je een praktische uiteenzetting krijgt over het opmaken ervan.

Overname bestaand kinderopvanginitiatief
Bij de overname van een bestaand opvanginitiatief moeten alle formaliteiten die nodig zijn bij de opstart van een nieuw initiatief vervuld worden. Dat wil zeggen dat je hetzelfde stappenplan als een starter dient te doorlopen (ook nagaan van de geschiktheid van het pand, de diplomavereisten voor het verkrijgen van premies, aanvragen attest van toezicht, …).

Voorwaarden om op te starten
Bij de opstart van je zelfstandige kinderopvang komen verschillende formaliteiten kijken.

Verplichtingen voor Kind & Gezin:
•    de meldingsplicht;
•    de aanvraag om toezicht;
•    het attest van toezicht.

Bijkomende algemene formaliteiten als je een zelfstandige activiteit wil opstarten:
•    open een zichtrekening;
•    richt een vennootschap op indien gewenst;
•    schrijf je in bij een ondernemingsloket;
•    sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds;
•    sluit je aan bij een ziekenfonds;
•    sluit verzekeringen af;
•    voer een boekhouding;
•    betaal belastingen.

Meer info vind je ook bij :
Agentschap Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 02 553 37 05
F 02 553 38 69
info@agentschapondernemen.be
www.vlaio.be

Vzw Voorzet
Ondersteuning voor zelfstandige kinderopvang
T 02 757 96 90 (elke werkdag tussen 09.00 en 20.00 uur)
www.voorzet.be  
advies@voorzet.be

Kind en Gezin
Centrale administratie
Afdeling Kinderopvang
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
T 078 15 01 00
info@kindengezin.be
www.kindengezin.be
www.starterswijzer.be/

Downloads

Deel deze pagina