Familienaam toekennen

Voor wie

Kinderen geboren op of na 1 juni 2014

Ouders kunnen de naam van de vader of de meemoeder, de naam van de moeder of een combinatie van beide namen aan hun kinderen geven, in de volgorde die zij zelf wensen. De keuze wordt gemaakt op het ogenblik van de aangifte van de geboorte. Bij afwezigheid van keuze of in geval van onenigheid hierover, draagt het kind de naam van de vader of de meemoeder. Adoptanten hebben diezelfde keuze voor het geadopteerde kind. De gemaakte keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Deze keuze is onherroepelijk.

Hoe aanvragen

Meer informatie kan je verkrijgen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van jouw gemeente.

Kostprijs

gratis

Deel deze pagina