Paddenoverzetactie

Op het grensgebied tussen Halle en Oelegem worden jaarlijks een groot aantal padden en andere amfibieën doodgereden door automobilisten. In 2010 startte de Milieuraad van Ranst, met de hulp van Natuurpunt Schijnvallei en de gemeente Ranst dan ook met een paddenoverzet-actie. In 2012 werd het werkingsgebied uitgebreid, zowel in de Knodbaan als in de Goorstraat te Oelegem worden nu amfibieën overgezet. 
Zowel voor kinderen als volwassenen is de actie een unieke gelegenheid om deze dieren eens van dichtbij te observeren.

gewone pad

Deel deze pagina