Naam of voornaam wijzigen

Wie zijn naam of voornaam wil laten veranderen, kan dat onder bepaalde voorwaarden. 

Voor wie

Belgen, transgenders, erkende vluchtelingen en staatlozen kunnen een procedure tot voornaamsverandering indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Voorwaarden

De procedure voor de verandering van de voornaam verschilt van die voor de verandering van familienaam. 

Naam wijzigen:

Meer informatie vind je bij

Federale Overheidsdienst Justitie

Waterloolaan 1151000 Brussel

Tel. : 02 542 67 03 (naam)

Tel. : 02 542 66 75 (voornaam)

E-mail: naamsverandering@just.fgov.be

Voornaam wijzigen:

bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Hoe aanvragen

Naam wijzigen:

Het verzoek moet schriftelijk worden gericht aan:

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel 

Voornaam wijzigen:

Het verzoek moet schriftelijk ingediend worden bij de dienst Burgerlijke Stand. Zij hebben een standaardformulier dat je kan invullen. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft 3 maanden de tijd om het verzoek te beoordelen.

Maak een afspraak om uw voornaam te wijzigen.

Kostprijs

De kosten voor een naamsverandering kunnen oplopen tot €740.

De kosten voor een voornaamswijziging zijn vastgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen. Het basisbedrag bedraagt €500.

In volgende gevallen bedraagt het tarief €50:

-  aanvraag tot wijziging van de voornaam die op zichzelf of in combinatie met de familienaam ongepast of hatelijk zou zijn;

- aanvraag tot wijziging van de voornamen die vreemd klinkend zijn;

- aanvraag tot wijziging van de voornamen die tot verwarring kunnen leiden;

- aanvraag tot wijziging van de voornaam door die af te korten;

- aanvraag tot wijziging van de voornamen waar een leesteken toegevoegd of weggelaten wordt of waar een teken verandert, waardoor de uitspraak wijzigt.

Onderstaande aanvragen tot voornaamswijziging zijn gratis:

- personen van vreemde nationaliteit die een verklaring tot verkrijging van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voorna(a)m(en) hebben;

- transgenders.

Afhandeling

De koning kan beslissen om je naamsverandering toe te staan. De procedure duurt ongeveer 1,5 tot 2 jaar.

De ambtenaar van de burgerlijke stand beslist om je voornaamswijziging toe te staan. Deze procedure duurt maximaal 3 maanden. 

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 84
e-mail
burgerlijke.stand@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Wij werken op afspraak.

Een afspraak makendoe je bij voorkeur online.

Telefonisch een afspraak maken kan via 03 485 79 69.

We raden sowieso aan om zoveel mogelijk het e-loket te gebruiken.

De meeste documenten kan je trouwens 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 opvragen en afdrukken via ons automatisch loket.

Vind je het juiste product niet? Neem dan even telefonisch contact op.

Maak je een afspraak om meerdere dingen af te halen? Voorzie dan per item een afspraak. Op die manier garanderen wij een maximum aan service met een minimum aan wachttijd.

Deel deze pagina