Milieuraad

Secretaris:

Leen Bouwen, Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst
Tel.: 03 470 10 89

Correspondentieadres:

Milieudienst, Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst
milieu@ranst.be

 

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, kortweg de milieuraad, geeft advies en voert discussie over alles wat milieu aanbelangt.  Tijdens de vergaderingen van de milieuraad worden onderwerpen besproken waar de gemeente en haar inwoners behoefte aan hebben en hoe de milieuraad dit op de politieke agenda kan zetten. Telkens met de nadruk op het behoud van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente. 

De milieuraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen. 

De huidige milieuraad bestaat uit vertegenwoordigers van lokale milieu- en/of natuurverenigingen, onderwijsinstellingen, socio- culturele en vormingsorganisaties en de diverse beroepsgroepen en organisaties. 

Daarnaast zijn er ook 10 geïnteresseerde inwoners van Ranst, die op basis van beroep, opleiding en/of bewezen interesse en deskundigheid zetelen in de milieuraad. 

Niet-stemgerechtigde leden zijn de schepen van leefmilieu, gemeenteraadsleden (per politieke fractie 1) en gemeentelijke ambtenaren.

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83 of 03 470 10 89
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Je kan ook altijd in onderling overleg met de betrokken dienst(en) een afspraak maken tijdens de kantooruren en op dinsdag eventueel ook tussen 19 en 20 uur. 

Deel deze pagina