Rampenschade

Niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de getroffenen zelf, dienen binnen de zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp in bij het Vlaams Rampenfonds.

Het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest (Belgisch Staatsblad van 23 april 2019) regelt de aanvraag tot erkenning van rampen die plaatsvinden binnen het Vlaams Gewest.

De procedure wordt verduidelijkt door het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 (Belgisch Staatsblad van 9 november 2020).

Meer informatie vind je op https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.

Openingsuren & contact

noodplanambtenaar

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst
e-mail
noodplanning@ranst.be

Deel deze pagina