Rampenschade

Wanneer er zich een natuurramp (bijvoorbeeld hevige regenval of storm, waarbij uitzonderlijke schade werd aangericht), heeft voorgedaan op het eigen grondgebied, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen.
De gemeente maakt deze informatie dan over aan het rampenfonds van de Vlaamse overheid.

Deze dienst verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen.
De minister-president van de Vlaamse overheid legt dit dossier vervolgens voor aan de Vlaamse regering, die beslist of er sprake is van een uitzonderlijk feit en dus of de schade ook effectief het gevolg is van een ramp.
Daarna moet de koning het KB nog ondertekenen en volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Meer informatie over deze procedure vind je op https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.

Voor inlichtingen over het indienen en de afhandeling van de schadedossiers kan je terecht bij Margo Lemmens van de gemeente Ranst (03 470 10 89) of mail naar noodplanning@ranst.be.

 

Schade aan gewassen door droogte?

De aanhoudende droogte van de afgelopen weken heeft zijn sporen nagelaten op onze land- en tuinbouwbedrijven. De weersvoorspellingen geven eveneens aan dat de komende dagen weinig of geen regen mag verwacht worden. Dit zou nefaste gevolgen kunnen hebben voor een aantal teelten.

Land- en tuinbouwers die als gevolg van de extreme weeromstandigheden schade hebben aan hun teelten kunnen mogelijk binnenkort een beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie.

Met het oog op de officiële vaststelling van deze schade moet er een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur ingediend worden. Op onze gemeentelijke website kun je hiertoe een aangifteformulier terugvinden.

Procedure

Het is voor de land- en tuinbouwers van het grootste belang om de opgelopen schade zo vlug mogelijk vast te stellen. Om dit vast te stellen, volg je best deze procedure:

  • Stap 1: Vul het aanvraagformulier hieronder in en bezorg het ons terug via noodplanning@ranst.be of breng het binnen in het gemeentehuis. 
  • Stap 2: Je aanvraagformulier wordt verwerkt door onze diensten. De schatters nemen telefonisch met je contact op voor een afspraak. De schattingscommissie komt twee weken na het indienen van je formulier langs. 
  • Stap 3: De schattingscommissie komt bij je langs om de schade op te meten. Dit gebeurt op het afgesproken moment. 
  • Stap 4: Administratieve verwerking door de gemeente.

De gemeente zorgt dus voor de administratie en communicatie tussen landbouwer, schattingscommissie en overheid. 

Geen garantie

De vaststelling van de schattingscommissie geldt als een bewijsstuk van geleden schade, het is geen garantie voor een schadevergoeding. Het is dus niet zeker of je individueel of in groep een schadevergoeding kan krijgen. De procedure is bedoeld om je tijdig te voorzien van een goed bewijsdossier. Zelf indien er geen sprake is van een schadevergoeding, dan kan je deze bewijzen nog gebruiken om de Belastingdienst te overtuigen van jouw opgelopen schade, indien ze je forfaitair te hoog zouden belasten. 

 

Openingsuren & contact

noodplanambtenaar

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst
e-mail
noodplanning@ranst.be

Deel deze pagina