Grachten en waterlopen

Scheidingsgrachten gelegen tussen private eigendommen moeten door de betrokken eigenaars worden onderhouden. 
Geschillen hierover dienen voorgelegd te worden aan de vrederechter. 

Baangrachten ter hoogte van een oprit of toegang tot de private eigendom mogen enkel worden toegelegd na het inbrengen van een betonnen buis die de doorgang van het regenwater verzekert. De diameter van de buis wordt door het gemeentebestuur opgelegd. Er gelden ook beperkingen op de lengte van het te overbruggen gedeelte. 
Voor het uitvoeren van deze werken dient een vergunning van het college van burgemeester en schepenen bekomen te worden. 
Baangrachten worden periodiek in opdracht van het gemeentebestuur onderhouden. 

Er zijn een aantal waterlopen met een verschillend statuut. 

  • Waterlopen van tweede categorie staan onder toezicht van en worden onderhouden door de Provincie.
    --> Om de ruimingswerken op een degelijke manier te kunnen uitvoeren dient langs beide kanten van de waterloop een vrije zone van vijf   meter vrijgehouden te worden.
    --> Het uitvoeren van eender welk werk in deze waterlopen (overwelvingen, verleggingen, lozing oppervlaktewater, …) kan enkel mits een vergunning van de Deputatie van de Provincie Antwerpen.
    Alle informatie hierover kan je bekomen bij de dienst Integraal waterbeleid (tel. 03 240 64 61 – diw@provincieantwerpen.be)
  • Waterlopen van de oude atlas dienen door de boordeigenaars zelf onderhouden te worden.
  • In de nabije toekomst zullen nog een aantal grachten en waterlopen van statuut wijzigen en de naam ‘gracht van algemeen belang’ krijgen, deze procedure is lopende.
  • Inlichtingen over het statuut van de waterlopen kan je bekomen bij de technische dienst.

Opmerkingen over afwatering of onderhoud kan je steeds doorgeven via de technische dienst.

Openingsuren & contact

Technische dienst (administratie)

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 81

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 470 10 81.

Deel deze pagina