Bewegwijzering bedrijven

Bedrijven in de gemeente Ranst die wegwijzers willen plaatsen bij hun onderneming, moeten hiervoor een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur zorgt voor de levering en plaatsing van de wegwijzers.

Voorwaarden

  • De borden zijn qua afmetingen, vorm, kleur, materialen, letterhoogte, symbolen, lichtweerkaatsing ... conform met de bepalingen vermeld in het Ministerieel besluit van 1 februari 1991 met betrekking tot signalisatie van plaatsen en instellingen van algemeen belang of van toeristische aard.
  • Er mogen maximaal 3 borden per bedrijf op het openbaar domein geplaatst worden. Dubbelzijdige aanduiding wordt als 2 borden beschouwd en aangerekend.
  • Het bedrijf kan slechts langs één reisroute gesignaleerd worden vanaf een gemeenteweg.
  • De borden kunnen enkel geplaatst worden langsheen gemeentewegen, op openbaar domein. Op gewestwegen en aansluitingen met gewestwegen kan geen signalisatie aangebracht worden.
  • De plaatsing gebeurt door de gemeentelijke diensten.

Hoe aanvragen

Je kan de aanvraag elektronisch indienen

Aanvragen

Kostprijs

De gemeente zal de borden, palen en alle bevestigingsmaterialen leveren en plaatsen na betaling van een forfaitaire vergoeding van € 115 per bord (geen BTW).

Meer info

Inlichtingen over het aanvragen van de bewegwijzering en de reglementering hierrond kan je verkrijgen op de technische dienst.

Openingsuren & contact

Technische dienst (administratie)

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 81

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen gesloten

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 470 10 81.

Deel deze pagina