Kapvergunning

Aanvraagformulier

Waarvoor heb ik een kapvergunning nodig?

Wanneer je bepaalde bomen of struiken wil kappen, dien je vooraf een vergunning aan te vragen.  Al naargelang de situatie spreekt men van een:

1) omgevingsvergunning, uitgereikt door het college van burgemeester en schepenen
2) gemeentelijke kapvergunning, uitgereikt door het college van burgemeester en schepenen
3) kapmachtiging, uitgereikt door het Agentschap van Natuur en Bos

Wanneer je kapwerken uitvoert zonder de vereiste vergunning/machtiging, pleeg je een (bouw)misdrijf en kan je vervolgd worden met in het slechtste geval zelfs een boete en/of gevangenisstraf! Het is dus zeker nuttig om je vooraf goed te informeren voordat je werken uitvoert. Zo vermijd je problemen achteraf. Onze medewerkers van de dienst Omgeving kunnen al je vragen hierover beantwoorden.

Ook voor het vellen van acuut gevaarlijke bomen moet je altijd minstens een besluit van de burgemeester hebben dat je de boom om hoogdringende redenen mag vellen! Neem contact op met de dienst Omgeving om zo snel mogelijk de juiste acties te kunnen ondernemen. 

Indien een vergunning wordt afgeleverd, zorg er dan voor dat deze tijdens de uitvoering van de werken op het terrein aanwezig is.

1) Een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen of het wijzigen van vegetatie
Volgens het omgevingsdecreet heb je, voor het vellen van hoogstammige bomen een omgevingsvergunning nodig.
Een hoogstammige is elke boom die op 1 m hoogte boven het maaiveld, een stamomtrek heeft van minstens 1 meter.

Uitzondering: het vellen van hoogstammige bomen is vrijgesteld van een omgevingsvergunning indien het gaat om bomen die geen deel uitmaken van een bos en binnen een straal van 15 meter van een vergunde woning of bedrijfsgebouw gelegen zijn in een woongebied of een industriegebied. In dat geval is wel een gemeentelijke kapvergunning nodig.

2) Een kapvergunning volgens het gemeentelijke reglement
Elk gemeentebestuur kan strengere regels uitvaardigen dan in de algemene wetgeving wordt voorzien, waardoor sommige vrijgestelde werken alsnog onderworpen worden aan een omgevingsvergunning.

Ranst heeft zo een gemeentelijk reglement voor het kappen, vellen, rooien en grondig snoeien van alle hoogstammige bomen. Normale snoei valt hier uiteraard niet onder.

In de praktijk betekent dit dat je voor hoogstammige bomen, die binnen een straal van 15m van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw gelegen zijn, geen omgevingsvergunning, maar wel een gemeentelijke kapvergunning nodig hebt.

Deze kapvergunning vraag je aan via een formulier welk je kan verkrijgen op de dienst omgeving of via het e-loket.
Verder moet je dossier een inplantingsplan en enkele foto 's bevatten.
Nadat onze diensten jouw dossier hebben ontvangen, wordt een controle ter plaatse uitgevoerd. Vervolgens wordt in principe steeds binnen de 75 dagen een beslissing genomen over de vergunning. De kapvergunning blijft 1 jaar geldig.

3) Kapmachtiging afgeleverd door het Agentschap Natuur en Bos
Het bosdecreet legt een aantal strikte regels op rond kappingen in privébos.
Kappingen voorzien in een bos met goedgekeurd bosbeheerplan, mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig.
Voor alle andere kappingen in het kader van bosbeheer, die niet leiden tot ontbossing moet een kapmachtiging worden gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Voor het ontbossen van een perceel heb je wel steeds een omgevingsvergunning nodig. Hierbij zal ook een boscompensatie opgelegd worden.


Meer info: www.natuurenbos.be

Heraanplant

In de meeste gevallen wordt een heraanplant opgelegd die tijdens het eerstvolgende plantseizoen (november - maart) moet worden uitgevoerd. Deze heraanplant kan ook niet meer zonder vergunning verwijderd worden. De heraanplant moet gebeuren met streekeigen soorten.

Zie lijst onderaan

Zoals je zelf kan vaststellen is het al dan niet nodig hebben van een voorafgaandelijke vergunning bij het kappen van bomen/heggen afhankelijk van heel wat factoren (o.a. ligging volgens gewestplan - uit te voeren werken - diameter van de boom - afstand tot vergund gebouw, enz.).

Neem daarom bij de minste twijfel steeds contact op met de dienst omgeving (03 470 10 83).

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 470 10 83.

kapvergunning

Deel deze pagina