Kapvergunning

Aanvraagformulier

 

Waarvoor heb ik een kapvergunning nodig?

Wanneer je bepaalde bomen of struiken wil kappen, dien je vooraf een vergunning aan te vragen.  Al naargelang de situatie spreekt men van een:

1) omgevingsvergunning, uitgereikt door het schepencollege
2) gemeentelijke kapvergunning, uitgereikt door het schepencollege
3) kapmachtiging, uitgereikt door het Agentschap van Natuur en Bos

Wanneer je kapwerken uitvoert zonder de vereiste vergunning/machtiging, pleeg je een bouwmisdrijf en kan je vervolgd worden met in het slechtste geval zelfs een boete en/of gevangenisstraf! Het is dus zeker interessant om je vooraf goed te informeren voordat je werken uitvoert. Zo vermijd je problemen achteraf .

Indien een vergunning wordt afgeleverd, zorg er dan voor dat deze tijdens de uitvoering van de werken op het terrein aanwezig is.

1) Een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen of het wijzigen van vegetatie
Volgens het omgevingsdecreet heb je, voor het vellen van hoogstammige bomen (alleenstaand, in groep - of lijnverband) of voor het ontbossen, een omgevingsvergunning nodig.

Wat is een hoogstammige boom?
Elke boom die op 1 m hoogte boven het maaiveld, een stamomtrek heeft van minstens 1 meter.

Wat is ontbossen?
Ontbossen is iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt of waardoor aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven. Gewone kappingen in een bos, zonder dat men volledig wenst te ontbossen, dienen uitgevoerd te worden met een kapmachtiging van het Agentschap van Natuur en Bos (zie onder punt 3).

Uitzondering: het vellen van hoogstammige bomen is vrijgesteld van een omgevingsvergunning indien het gaat om:

a) bomen, die geen deel uitmaken van een bos, binnen een straal van 15 m van een vergunde woning/bedrijfsgebouw gelegen in een woongebied, een industriegebied of een daarmee gelijkgestelde gebied (maar dus niet in andere bestemmingen zoals o.m. woonparkgebied)

b) een alleenstaande boom of enkele bomen in lijnverband die een gevaarlijke situatie veroorzaken. Vooraf moet je wel schriftelijke toestemming krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Als de openbare veiligheid in het gedrang komt, kan de burgemeester ook steeds beslissen om een boom te laten vellen. Dit gebeurt meestal door de brandweer.

c) hoogstammige bomen op terreinen met een goedgekeurd beheersplan.

Opgelet! Het is niet omdat je voor het vellen van een hoogstammige boom vrijgesteld bent van een omgevingsvergunning, dat je geen gemeentelijke kapvergunning of kapmachtiging nodig hebt.

2) Een kapvergunning volgens het gemeentelijke reglement
Elk gemeentebestuur kan strengere regels uitvaardigen dan in de algemene wetgeving wordt voorzien, waardoor sommige vrijgestelde werken alsnog onderworpen worden aan een omgevingsvergunning.

Ranst heeft zo een gemeentelijk reglement voor het kappen, vellen, rooien en grondig snoeien van alle hoogstammige bomen. Normale snoei valt hier uiteraard niet onder.

In de praktijk betekent dit dat je voor hoogstammige bomen, die binnen een straal van 15m van een vergunde woning/gebouw gelegen zijn, geen omgevingsvergunning, maar wel een gemeentelijke kapvergunning nodig hebt.

Deze kapvergunning vraag je aan via een formulier welk je kan verkrijgen op de dienst omgeving of via het e-loket.
Verder moet je dossier een inplantingsplan en enkele foto 's bevatten.
Nadat onze diensten jouw dossier hebben ontvangen, wordt een controle ter plaatse uitgevoerd. Vervolgens wordt in principe steeds binnen de 75 dagen een beslissing genomen over de vergunning. De kapvergunning blijft 1 jaar geldig.

3) Kapmachtiging afgeleverd door het Agentschap Natuur en Bos
Het bosdecreet legt een aantal strikte regels op rond kappingen in privébos.
Kappingen voorzien in een bos met goedgekeurd bosbeheerplan, mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig.
Voor alle andere kappingen in het kader van bosbeheer, die niet leiden tot ontbossing moet een kapmachtiging worden gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).


Meer info: www.natuurenbos.be

 

Heraanplant

In de meeste gevallen wordt een heraanplant opgelegd die tijdens het eerstvolgende plantseizoen moet worden uitgevoerd. Deze heraanplant kan ook niet meer zonder vergunning verwijderd worden. De heraanplant moet gebeuren met streekeigen soorten.

Zie lijst onderaan

 

Zoals je zelf kan vaststellen is het al dan niet nodig hebben van een voorafgaandelijke vergunning bij het kappen van bomen/heggen afhankelijk van heel wat factoren (o.a. ligging volgens gewestplan - uit te voeren werken - diameter van de boom - afstand tot vergund gebouw, enz.).

Neem daarom bij de minste twijfel steeds contact op met de dienst omgeving (03 470 10 83).

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83 of 03 470 10 89
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12 uur

Je kan ook altijd in onderling overleg met de betrokken dienst(en) een afspraak maken tijdens de kantooruren en op dinsdag eventueel ook tussen 19 en 20 uur. 

Deel deze pagina