Kadaster

De kadasterplannen van de gemeente zijn te raaplegen via https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE of ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Op https://financien.belgium.be/nl/E-services/My_Minfin kan je voor het perceel waarvan je eigenaar bent: 

  • volgende zaken raadplegen:
    • het kadastraal inkomen van uw onroerende goederen
    • uw akten (bv.: bij verkoop of schenking van een onroerend goed, van een beslag)
    • uw huurcontract
  • deze zaak aanvragen:
    • een kadastraal uittreksel: de levertermijn is korter en het is goedkoper dan bij een papieren aanvraag

Bij de dienst Patrimoniumdocumentatie, meer bepaald de Administratie Informatieverzameling & -uitwisseling kan je terecht voor het opvragen van eigenaars. Hoe je dit moet doen kan je terugvinden in de brochure op volgende pagina https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/patrimoniumdocumentatie.

 

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen gesloten

Wij werken op afspraak.

Een afspraak maken

doe je bij voorkeur online of via 03 470 10 83.

Deel deze pagina