Kadaster

De kadasterplannen van de gemeente zijn te raaplegen via https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE of ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Op https://financien.belgium.be/nl/E-services/My_Minfin kan je voor het perceel waarvan je eigenaar bent: 

  • volgende zaken raadplegen:
    • van het kadastraal inkomen van uw onroerende goederen
    • van uw akten (bv.: bij verkoop of schenking van een onroerend goed, van een beslag)
    • van uw huurcontract
  • deze zaak aanvragen:
    • van een kadastraal uittreksel: de levertermijn is korter en het is goedkoper dan bij een papieren aanvraag

Bij de dienst Patrimoniumdocumentatie, meer bepaald de Administratie Informatieverzameling & -uitwisseling kan je terecht voor het opvragen van eigenaars. Hoe je dit moet doen kan je terugvinden in de brochure op volgende pagina https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/patrimoniumdocumentatie.

 

 

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Gustaaf Peetersstraat 72520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83 of 03 470 10 89
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur

Je kan ook altijd in onderling overleg met de betrokken dienst(en) een afspraak maken tijdens de kantooruren en op dinsdag eventueel ook tussen 19 en 20 uur. 

Deel deze pagina