Kadaster

De kadasterplannen van de gemeente zijn te raaplegen via https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE of ter inzage bij de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Op https://financien.belgium.be/nl/E-services/My_Minfin kan je voor het perceel waarvan je eigenaar bent: 

  • volgende zaken raadplegen:
    • het kadastraal inkomen van uw onroerende goederen
    • uw akten (bv.: bij verkoop of schenking van een onroerend goed, van een beslag)
    • uw huurcontract
  • deze zaak aanvragen:
    • een kadastraal uittreksel: de levertermijn is korter en het is goedkoper dan bij een papieren aanvraag

Bij de dienst Patrimoniumdocumentatie, meer bepaald de Administratie Informatieverzameling & -uitwisseling kan je terecht voor het opvragen van eigenaars. Hoe je dit moet doen kan je terugvinden in de brochure op volgende pagina https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/patrimoniumdocumentatie.

 

Openingsuren & contact

Dienst omgeving

adres
Van den Nestlaan 1102520 Ranst (Broechem)
Tel. tel.
03 470 10 83
e-mail
omgeving@ranst.be

Openingsuren

Vandaag open van 9 tot 12 uur
Morgen open van 9 tot 12 uur en 14 tot 19 uur

Door de coronamaatregelen vragen wij je om je bezoek aan het gemeentehuis, het ocmw en andere gemeentediensten zoveel mogelijk uit te stellen.
Voor dringende zaken en als het echt niet anders kan, maak je een afspraak met de betrokken dienst(en).

Deel deze pagina